Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠOcenění společnosti Scio

Další odkazy


VOLEJBALOVÁ ŠKOLA PŘEROVSKA


Naše škola se od října školního roku 2015/2016 zapojila do projekltu Volejbalová akademie Přerovska, který je určen žákům I.stupně. Účelem projektu je naplňování volného času dětí sportem. Žáčci prvního ročníku se schází pod vedením Mgr. Hany Ottové v tělocvičně školy a v případě příznivého počasí na hřišti nebo přírodě.

Podrobnější informace k projektu naleznete zde:


www.vkprerov.cz

Škola

KARIÉRNÍ SYSTÉM


Podrobnější informace k projektu naleznete zde:


Základní údaje o projektu Kariérní systém
Kariérní systém - diagram
Kariérní systém - schéma

ZÁBAVNÁ VLASTIVĚDA Z NAŠICH VESNIC


Cílem projektu je vytvořit výukový materiál pro školy v obcích MAS (Místní akční skupina), jež shrne základní údaje z historie až po současnost daných vesnic. V rámci projektu vznikne pro každou MAS jedna publikace k předmětu vlastivěda a jedna k prvouce, které budou srozumitelné již pro děti prvních stupňů základních škol. Budou mít stejnou koncepci, grafiku, budou napsané čtivou a srozumitelnou formou, budou bohaté na obrázky. Autoři se zaměří na „nadčasové“ a skutečně důležité informace. Pokusíme se třeba zjistit, proč se vaše nebo i okolní vesnice jmenují tak, jak se jmenují. Jaké nejvýznamnější historické události ovlivnily vývoj vaší obce, jaké památky a významná místa tam máte, něco o osobnostech, které u vás žily a taky o přírodě, životním prostředí, službách na venkově a lidech, kteří tam žijí dnes. V nejbližších dnech Vás také oslovíme s nabídkou spolupráce na přípravě textů. Součástí projektu je fotografická a výtvarná soutěž pro děti. Vybrané obrázky a fotografie budou použity jako ilustrace do učebnic prvouky a vlastivědy, které v tomto projektu vzniknou. Další důležitou součástí jsou i interaktivní akce, jež se skuteční zábavnou formou. Děti se například dozví, jak vzniká kniha, jak se tisklo, jak se razily mince, také něco o obecních znacích, pečetích a řadu dalších zajímavostí z historie přenesených do současnosti. Představení se vždy přizpůsobí počtu a věku účastníků.

Podrobnější informace k projektu naleznete zde:


www.oprv.cz

Škola Škola Škola

DATAKABINET - kabinet moderního učitele


Moderní server umožňující všem učitelům naší školy neomezeně stahovat a používat ve výuce moderní výukové prostředky, které jsou barevné, poutavé a pro naše žáky i zábavné.

Podrobnější informace k projektu naleznete zde:


www.datakabinet.cz

Škola Škola

DATABOX - proskoly.cz


Portál Proškoly.cz nabízí školám ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče.

Podrobnější informace k projektu naleznete zde:


www.proskoly.cz

Škola

Zdravá pětka (projekt zdravé výživy pro děti od společnosti Ahold)


Zdravá Pětka je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé Pětky seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

REAKCE ŽÁKŮ: Dnes 28.2.2013 nás navštívila paní Nováková. Přijela nám prozradit něco o zdravém jídle. Nejdříve nám pověděla jak zařadit do určitého místa v pyramidě různé druhy jídla. Také jsme se dozvěděli, že párty nemusí být jen plná nezdravého jídla, ale i plná ovoce a zeleniny. Vyzkoušeli jsme nakoupit, vytvořit a nakonec sníst zdravý pokrm. Byla to velká zábava. Vlastní pokrmy jsme si mohli pojmenovat 1. pokrm se jmenoval „Ananas štestí “ , 2. „Vojtovo překvapení “, 3. „El pacho“ (nejlepší pokrm ze všech), 4. „Obložená celozrnná bagetka“ . Všem moc chutnalo:) Kapitánová Kateřina a Baďura Jakub, žáci 8. ročníku


Podrobnější informace k projektu naleznete zde:


www.zdrava5.cz

Škola

Projekt "Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.–3. třídách ZŠ"


Hlavním cílem projektu, v němž je jako partner a zároveň odborný garant zapojena Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, je podpora rozvoje výuky anglického jazyka prostřednictvím interaktivních materiálů v prvních, druhých a třetích třídách základních škol a eliminovat tak nedostatky ve struktuře výukových materiálů. Toho bude dosaženo díky realizaci několika aktivit - bude se jednat především o tvorbu jednotné komunikační a vzdělávací úrovně se zaměřením na podporu elektronizace vzdělávání, tvorbu nových elektronických i analogových výukových materiálů, výměny zkušeností mezi školami, zavedení systému jednotné evaluace přínosu vzdělávacího procesu. Školy, které se podílejí na přímé realizaci projektu jsou motivovány především snahou o zefektivnění a zkvalitnění podmínek pro rozvoj vzdělávací soustavy, což usnadní rovněž práci se žáky, pro něž budou konečné výstupy projektu primárně určeny. V návaznosti na potřeby zapojení ostatních škol do celého procesu bude jistou motivací možnost využití nově vytvořených výukových materiálů, které budou moci bez ostychu převzít, nebo je modifikovat a následně aplikovat do výuky, což je velmi žádaným prvkem, nehledě na skutečnost, že tento proces zcela zjednoduší a sjednotí vytvořený systém komunikace, sdílení podkladů a e-learningové výuky, kde budou pod uživatelským jménem dostupné veškeré dokumenty.


Podrobnější informace k projektu naleznete zde:


www.english-nns.cz/blog

Projekt "Babi, dědo, nejste sami…"


Sociální pracovníci oddělení sociální prevence a pomoci připravili preventivně osvětovou akci v duchu Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity pod názvem „Babi, dědo, nejste sami…“ Jde o bezplatný zážitkový multimediální blok pro děti 6.-9. ročníků základních škol v rozsahu místní příslušnosti oddělení sociální prevence a pomoci. Nejedná se tedy jen o přerovské školy, ale i o školy z Kojetína, Tovačova, Troubek, Pavlovic, Dřevohostic, Brodku u Přerova, Rokytnice, Horní Moštěnice a další. Multimediální blok „Babi, dědo, nejste sami…“ probíhá na půdě jednotlivých základních škol. Sociální pracovníci působí na žáky v jednotlivých třídách a přibližují školákům -adekvátně jejich věku - pojmy stárnutí, stáří, samota, příprava na smrt. Zároveň jim přinášejí ukázku toho, jak je možné stárnout aktivně a žít co nejdéle plnohodnotným životem. Sociální pracovníci s dětmi, rozdělenými do malých skupinek, diskutují, odpovídají na jejich otázky, promítají jim ukázky z filmů s touto problematikou a mají pro ně připravenu malou vědomostní soutěž.. Vedou děti k zamyšlení nad tím, jak by samy mohly být užitečné. Co by mohly udělat pro své babičky a dědečky i ostatní staré lidi ve svém okolí. Chtějí tak napomoci ke změně pohledu mladé generace na staré lidi a přispět k ozdravení celkového klimatu ve společnosti. Série multimediálních bloků „Babi, dědo, nejste sami…“ byla zahájena v ZŠ Dřevohostice dne 21. 3. 2012 a potrvá zhruba do poloviny června 2012. K akci se dosud připojilo dvacet základních škol s 60 třídami. Série přednášek je tak určena až pro 1200 dětí.


Podrobnější informace k projektu naleznete zde:


http://www.prerov.eu/cs/magistrat/socialni-oblast-a-skolstvi/socialni-prevence/aktivity-ey-2012/babi-dedo-nejste-sami.html

Projekt "Školní liga miniházené"


Podrobnější informace k projektu naleznete zde:


http://www.svaz.chf.cz/content.aspx?catid=349

Škola Škola