Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


IVOŠ

Identifikační údaje a anotace projektu IVOŠ


Název projektu: IVOŠ - zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol
Registrační číslo:
CZ.1.07/1.1.04/01.0154
Předkladatel:
UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Katedra technické a informační výchovy
Vedoucí projektu:
PhDr. Milan Klement, Ph.D.
Typ projektu:
ESF – Operační Program – Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo OP:
CZ.1.07
Název OP:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy:
01
Název výzvy:
Olomoucký kraj - 1. kolo výzvy pro GP - oblast podpory 1.1
Prioritní osa:
7.1


Škola

Anotace projektu


Společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 17 partnerských ZŠ Olomouckého kraje je zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění nových metod výuky s využitím multimediální techniky, efektivní využívání ICT při výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů 2. stupně ZŠ. Projekt řeší tvorbu výukových interaktivních modulů pro výuku předmětů: anglický jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, biologie a zeměpis na ZŠ. Projektem dojde k rozvoji partnerství a vytvoření sítě partnerských (spolupracujících) škol v oblasti předávání a získávání zkušeností, spolupráce a vzájemné kooperace.


Cíle projektu


- zavedení nových výukových činností včetně tvorby modulových interaktivních výukových programů s důrazem na předměty: anglický jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, biologie a zeměpis.

- zlepšení podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech pořízením interaktivních didaktických pomůcek (interaktivní tabule atd.)

- rozvoj partnerství a síťování zapojených škol, rozvoj spolupráce fakultních ZŠ, základních škol zřizovaných obcemi (městy) a akademickým prostředím PdF UP Olomouc

Interaktivní výuka – projekt IVOŠ


Na naší škole se snažíme na I. i na II. stupni vyučovat podle nejmodernějších trendů a tak jsme se před rokem zapojili do projektu IVOŠ (společný projekt Katedry technické a informančí výchovy PdF UP v Olomouci a 17 partnerských ZŠ Olomouckého kraje je zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění nových metod výuky s využitím mulitmediální techniky, efektivní využívání ICT při výuce všeobecně vzdělávácích a odborných předmětů na 2. stupni základních škol).

Díky tomuto projektu máme prozatím vybavenou interaktivní učebnu a po splnění všech podmínek projekt u bude interaktivní tabule přepsána do majetku školy.

Interaktivní výuka vyžaduje náročnější přípravu ze strany učitele, ale o to je pro žáky lákavější a pestřejší. Zeptejte se jich ostatně sami, rádi Vám to potvrdí.

Milan Vráblík

Škola Škola Škola Škola