Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠOcenění společnosti Scio

Další odkazy


PROJEKT HEUREKA"


Projekt HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech", jehož nositelem je Národní Muzeum ČR a partnery Pedagogická fakulta UK a Centre for Modern Education. Projekt byl podpořen dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a od ledna 2012 začne jeho realizace. Naše škola získá možnost zapojit se do všech aktivit projektu (seminářů, motivačních her a badatelských exkurzí pro žáky a dalších). Rovněž získá kvalitně zpracované zdroje do výuky - rozsáhlou databázi inspirativních materiálů, pracovní listy a elearning. Díky získané podpoře je vše samozřejmě zdarma. Pedagogové nvaší školy, kteří budou mít zájem zapojit se aktivně do testování a tvorby příspěvků, budou za svoji činnost finančně ohodnoceni. Testování bude na školách probíhat od května 2012, spuštění portálu s výukovými zdroji, semináře a další výukové aktivity začnou od září stejného roku.