Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠOcenění společnosti Scio

Další odkazyŠkola

Co je to NIQES?


NIQES je oficiální zkratkou strategického rozvojového projektu, jehož plný název zní „Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice“. Nositelem a realizátorem projektu je Česká školní inspekce. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozpočet projektu pro celkové způsobilé výdaje činí 296 242 042 Kč.


Popis projektu


V České republice probíhá od roku 2005 rozsáhlá přestavba vzdělávacího systému, která vyvolala nutnost vybudovat také nový národní systém evaluace efektivity vzdělávací soustavy a kvality výsledků v počátečním vzdělávání. Projekt podpoří transformaci inspekčního systému České republiky, který je klíčovou státní autoritou pro hodnocení a kontrolu škol a školských zařízení podle platného školského zákona. Projekt posílí kapacity pro výzkum, vývoj a inovace inspekčních postupů a jejich aplikaci v České školní inspekci. V rámci projektu bude vybudován integrovaný systém inspekčního hodnocení s cílem poskytnout široké veřejnosti validní informace o kvalitě počátečního vzdělávání a České školní inspekci jakožto správnímu úřadu umožnit zvyšování kvalifikace inspekčních pracovníků, s přesahy směrem k ředitelům škol a pedagogům.


Cíle projektu


Hlavním cílem projektu je transformace a modernizace národního inspekčního systému České republiky. Projekt zahrnuje také inovační aktivity výzkumné a vývojové, pilotní ověřování a podporu pro následné aplikování výsledků v praktické činnosti České školní inspekce. Záměrem je vybudovat moderní a flexibilní národní systém inspekčního hodnocení kvality a efektivity vzdělávací soustavy s důrazem na realizaci kurikulární reformy v počátečním vzdělávání, a tím přispět k vytvoření systému hodnocení vzdělávací soustavy pro moderní a efektivní systém celoživotního učení. Konkrétní cíle projektu ve vazbě na jednotlivé klíčové aktivity jsou popsány v příslušné záložce.

Jak získat výsledky testování žáka - informace pro rodiče


Podrobné výsledky testů jednotlivých žáků jsou k dispozici v systému na adrese: https://portal.niqes.cz/vysledky. Pro přihlášení a zobrazení výsledků je nutné použít přihlašovací údaje (dvojice kódů), které daný žák použil pro rozšifrování a realizaci testu. Tyto údaje obdržel žák před každým testem od zástupce školy.

Pro prohlížení výsledků postačí libovolná dvojice kódů k libovolnému testu, který žák absolvoval. Systém pak umožní zobrazit výsledky všech testů daného žáka (matematika, český jazyk, cizí jazyk). Výsledková sada zahrnuje rozbor úspěšnosti žáka v daném testu a jeho částech, rozbor úspěšnosti žákem řešených úloh a kompletní test s vyznačením odpovědí žáka (včetně správných odpovědí). To vše včetně důkladné interpretace takových výsledků