Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Škola

ZŠ v Brodku u Přerova je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Brodku u Přerova a okolních obcí Citova, Císařova, Majetína, Lukové, Rokytnice a Krčmaňě. Budova prvního stupně se nachází na Masarykově náměstí č. 91. Na budově prvního stupně působí dvě oddělení školní družiny. Budova druhého stupně se nachází na ulici Majetínské č. 275, zde je umístěno i ředitelství školy. Pedagogové naší školy se věnují práci s dětmi i po vyučování, je zde zřízeno velké množství zájmových kroužků, jazykových, výtvarných i sportovních. Při škole působí sdružení rodičů – Rada rodičů a od 19.3.2001 je zřízena Školská rada. Zřizovatelem školy je městys Brodek u Přerova.


Cílem spolupráce školy s rodiči je:

 1. Vytvářet dobré vzájemné vztahy s rodiči.
 2. Společně s rodiči řešit výukové a výchovné problémy dětí
 3. Spolupracovat nadále s Radou rodičů.
 4. Organizovat pravidelně třídní schůzky.
 5. Včas informovat rodiče o plánovaných akcích (plavecký výcvik, škola v přírodě, lyžařský výcvik, školní akademie, školní výlety apod.).
 6. Organizovat školu v přírodě, sportovní a další akce
 7. Organizovat pro rodiče školní akademie 1. a 2. stupně ZŠ, výstavy výtvarných prací a keramiky, společenské akce, setkání se seniory apod.
 8. Zapojit rodiče do akcí pořádaných školou.
 9. Vytvořit dobré jméno školy v obci a jejím okolí.
 10. Zvýšit maximálně komunikaci mezi školou, rodiči a zřizovatelem školy úřadem městyse Brodek u Přerova.
 11. Pravidelně a včas se vzájemně informovat o chodu školy.
 12. Spolupracovat se Školskou radou.
 13. Zapojovat se do akcí pořádaných úřadem městyse Brodek u Přerova.
 14. Informovat občany o práci školy prostřednictvím obecního rozhlasu a novin i jiných forem sdělení.
 15. Dbát o údržbu a čistotu školy a jejího okolí.
 16. Spolupracovat vzájemně při řešení oprav a úprav obou budov školy.
 17. Účastnit se akcí pořádaných školami z jiných obcí a pořádat programy, kterých by se mohli účastnit žáci jiných škol.