Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


Rodiče
Poradna
Škola

Časopis

Školní časopis

Časopis

Adopce na dálku

Škola

Omlouvání žáků

Školní psycholožka na naší škole


Na naší škole působí od začátku května 2017 nová školní psycholožka Mgr. Lenka Krejčí (tel: 607 499 139).

Škola

ŽÁKŮM:


• konzultuje se žáky s rizikovým chováním, s výukovými a výchovnými problémy

• poskytuje poradenství žákům s osobními problémy

• konzultuje při problémech s učením

• pracuje se žáky na vytvoření adekvátního učebního stylu a osvojení si zásad efektivního učení

• spolupodílí se v oblasti profesní orientace u žáků 9. ročníků

• spolupodílí se na primární prevenci rizikového chování

• pomáhá žákům v krizových situacích


TŘÍDĚ:


• zjišťuje sociální klima ve třídách

• podporuje a rozvíjí zdravé vztahy ve škole

• zajišťuje intervenci v komunikačně náročných situacích v třídních kolektivech


RODIČŮM:


• konzultuje s rodiči žáků s výukovými a výchovnými obtížemi

• pomáhá rodičům správně řešit školní přípravu jejich dětí

• spolupodílí se na rozhodování o odkladu povinné školní docházky


PEDAGOGŮM:


• řešení krizových situací

• spolupracuje s učiteli při práci s třídními kolektivy

• spolupracuje při řešení rizikového chování


OSTATNÍ:


• spolupracuje s ostatními institucemi (PPP, SPC,...)


"Veškeré konzultace jsou důvěrné, psycholožka školy je vázána povinností mlčenlivosti a Etickým kodexem práce školních psychologů."


UŽITEČNÉ ODKAZY:


Bílý kruh bezpečí


Krizové linky a Linky důvěry v ČR


Modrá linka


Středisko sociální prevence Olomouc
an>