Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


Rodiče
Poradna
Škola

Časopis

Školní časopis

Časopis

Adopce na dálku

Škola

Omlouvání žáků

Školní psycholožka


Mgr. Zuzana Frydrychovská


Školamob.: 739428048 (Na zmeškané hovory reaguje v nejbližší době voláním zpět.)

email: z.frydrychovska@seznam.cz

schránka důvěry: https://www.schranka-duvery.cz/schranka/0785d9e4

Školní psycholožka je k dispozici všem žákům, rodičům a učitelům. Jejím posláním je napomáhat k tomu, aby všichni, kdo školu navštěvují, v ní byli spokojeni a cítili se v ní bezpečně.


Školní psycholožka je mediátorem vztahů, je ve škole pro žáky, stejně tak pro učitele a pro rodiče, kteří jsou potřební při řešení problémů ve škole. V případě jakýchkoli dotazů, podnětů, nejasností využijte její telefon nebo mail a domluvte si schůzku.


Kdykoli budete cítit, že potřebujete podpořit, vyslechnout, poradit,... OZVĚTE SE!!!


ŽÁKŮM:


• konzultuje se žáky s rizikovým chováním, s výukovými a výchovnými problémy

• poskytuje poradenství žákům s osobními problémy

• konzultuje při problémech s učením

• pracuje se žáky na vytvoření adekvátního učebního stylu a osvojení si zásad efektivního učení

• spolupodílí se v oblasti profesní orientace u žáků 9. ročníků

• spolupodílí se na primární prevenci rizikového chování

• pomáhá žákům v krizových situacích


TŘÍDĚ:


• zjišťuje sociální klima ve třídách

• podporuje a rozvíjí zdravé vztahy ve škole

• zajišťuje intervenci v komunikačně náročných situacích v třídních kolektivech


RODIČŮM:


• konzultuje s rodiči žáků s výukovými a výchovnými obtížemi

• pomáhá rodičům správně řešit školní přípravu jejich dětí

• spolupodílí se na rozhodování o odkladu povinné školní docházky


PEDAGOGŮM:


• řešení krizových situací

• spolupracuje s učiteli při práci s třídními kolektivy

• spolupracuje při řešení rizikového chování


OSTATNÍ:


• spolupracuje s ostatními institucemi (PPP, SPC,...)


Veškeré konzultace jsou důvěrné, psycholožka školy je vázána povinností mlčenlivosti a Etickými normami práce školního psychologa.


Etické normy práce školního psychologa


UŽITEČNÉ ODKAZY:


První pomoc při úzkosti z koronaviru, Jak psychicky zvládnout období pandemie - 27. 3. 2020


Škola Škola Škola

Bílý kruh bezpečí


Krizové linky a Linky důvěry v ČR


Modrá linka


Středisko sociální prevence Olomouc
an>