Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


Rodiče
Poradna
Škola

Časopis

Školní časopis

Časopis

Adopce na dálku

Škola

Omlouvání žáků

Poradna

Naše škola spolupracuje s mnoha odbornými pracovišti. V případě, že rodiče mají zájem žádat o odklad školní docházky svého dítěte, chtějí žádat o povolení vzdělávání žáka dle individuálního plánu nebo chtějí odbornou pomoc při řešení výukových a výchovných problémů svých dětí, případně radu při rozhodování o volbě budoucího povolání svého dítěte – mohou se obracet na tato pracoviště: PPP Olomouc a PPP Přerov.

Tato pracoviště nabízejí možnost pedagogicko psychologického vyšetření žáků s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie atd.). Dále nabízejí vyšetření žáků před vstupem do základní školy (odklad školní docházky), pomoc při diagnostikování žáků před vstupem na střední školy (zaměření, schopnosti žáků), měření různých typů inteligence (matematická, obrazová atd.), vyšetření žáků mimořádně nadaných (vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu) a další služby.

Pokud rodiče žáků s poruchami učení usilují o vzdělávání svého dítěte dle individuálního vzdělávacího plánu, je třeba žádost o vzdělávání dle IVP doložit vyšetřením tohoto odborného pracoviště.Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje


Jednotlivá pracoviště


OLOMOUC

PPP OK, pracoviště Olomouc, U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc

Telefon: 585 221 045, 585 224 573

E-mail: ppp@ppp-olomouc.cz

http://ppp-olomouc.cz/ppp/ppp-olomouc/
PŘEROV

PPP OK, pracoviště Přerov, Kouřílkova 8, 750 00 Přerov

Telefon: 581 217 760, 581 208 014

Fax:581 210 066

E-mail: ppp@ppp-prerov.cz

http://ppp-olomouc.cz/ppp/ppp-prerov/