Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


Základní dokumenty a směrnice školy


Povinně zveřejňované informace 2023/2024

Školní řád 2023/2024
Školní vzdělávací program 2023/2024
Řád školní družiny 2023/2024
Školní vzdělávací program ŠD 2023/2024

Klasifikační řád 2023/2024
Kritéria hodnocení žáků

Výroční zpráva 2022/2023
Rozpočet na rok 2023
Střednědobý výhled na rok 2023-2024
Střednědobý výhled na rok 2024-2025
Vlastní hodnocení školy 2020-2023

Preventivní program školy (PPŠ) 2023/2024
Plán primární prevence (PPP) 2023/2024
Hodnocení preventivních aktivit za školní rok 2022/2023
Školní preventivní strategie
Směrnice prevence rizikového chování
Krajský plán primární prevence 2023-2026

Provozní řád
Pracovní řád
Organizační řád - obecná ustanovení
Traumatologický plán
Invakuace
Pokyn k vedení školní dokumentace
Směrnice k vyřizování stížností
Směrnice pro poskytování informací
Plán dlouhodobého vzdělávání pedagogických pracovníků 2023/2024

Školní výlety
Řád školy v přírodě
Lyžařský výcvikový kurz

Ochrana osobních údajů
Zákon pro chranu osob. údajů - GDPR
Vnitřní platový předpis
Směrnice pro doplňkovou činnost školy
Spisový a skartační řád
Ochrana majetku školy
Evidence majetku
Volby do školské rady

Provozní řád školní tělocvičny
Provozní řád knihovny a čítarny
Školní hřiště
Cvičná kuchyně
Keramická dílna
Provozní řád chemicko-fyzikální učebny
Učebna výpočetní techniky
Interaktivní učebna
Školní dílny


Na této stránce jsou přístupné základní dokumenty školy, které mají přímý vztah k výuce a veřejnosti. Ostatní zde uvedené směrnice jsou k nahlédnutí na ředitelství školy.


Škola