Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ




Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


Dokumenty
Dokumenty
Škola

Časopis

Školní časopis

Škola

Omlouvání žáků

Základní dokumenty a směrnice školy


Školní řád 2020/2021
Školní vzdělávací program 2020/2021
Řád školní družiny 2020/2021
Školní vzdělávací program ŠD 2020/2021

Klasifikační řád 2020/2021
Kritéria hodnocení žáků

Výroční zpráva 2019/2020
Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh dlouhodobého výhledu na rok 2021-2022
Vlastní hodnocení školy 2017-2020

Preventivní program školy (PPP) 2020/2021
Plán práce primární prevence 2020/2021
Školní preventivní strategie
Směrnice prevence rizikového chování
Krajský plán primární prevence 2019-2022

Provozní řád
Pracovní řád
Organizační řád - obecná ustanovení
Traumatologický plán
Invakuace
Pokyn k vedení školní dokumentace
Směrnice k vyřizování stížností
Směrnice pro poskytování informací
Plán dlouhodobého vzdělávání pedagogických pracovníků

Školní výlety
Řád školy v přírodě
Lyžařský výcvikový kurz

Ochrana osobních údajů
Zákon pro chranu osob. údajů - GDPR
Vnitřní platový předpis
Směrnice pro doplňkovou činnost školy
Spisový a skartační řád
Ochrana majetku školy
Evidence majetku
Volby do školské rady

Provozní řád školní tělocvičny
Provozní řád knihovny a čítarny
Školní hřiště
Cvičné kuchyně
Keramická dílna
Provozní řád chemicko-fyzikální učebny
Učebna výpočetní techniky
Interaktivní učebna NJ a IVOŠ
Školní dílny


Na této stránce jsou přístupné základní dokumenty školy, které mají přímý vztah k výuce a veřejnosti. Ostatní zde uvedené směrnice jsou k nahlédnutí na ředitelství školy.


Škola