Škola

Telefonní kontakty:


1. stupeň – sborovna
581 741 139


2. stupeň – sborovna
581 277 893


ředitelna, kancelář
581 741 140
mob: 728 121 399


školní jídelna
581 741 352


Emailová pošta:


vedení školy zs.brodek@volny.cz


pedagogové
záložka Napište nám


Datová schránka:


axej6v6


Napište nám
Kontakty
Škola
Mgr. Svobodníková Jana, MBA ředitelka školy zs.brodek@volny.cz
Mgr. Vráblík Milan zástupce ředitelky školy zs.brodek@volny.cz

vrablik@zsbrodek.cz
Bc. Bařinková Jana administr. pracovnice zs.brodek@volny.cz

Mgr. Bařinová Ilona učitelka barinova@zsbrodek.cz
Mgr. Hodinka Jindřich učitel hodinka@zsbrodek.cz
Mgr. Chlandová Martina učitelka chlandova@zsbrodek.cz
Bc. Jiříček Vojtěch učitel jiricek@zsbrodek.cz
Mgr. Kocianová Alena učitelka kocianova@zsbrodek.cz
Bc. Kopečná Nikola učitelka kopecna@zsbrodek.cz
Mgr. Kosmályová Mária učitelka kosmalyova@zsbrodek.cz
Mgr. Králová Eva učitelka kralova@zsbrodek.cz
Mgr. Novotná Gabriela učitelka novotna@zsbrodek.cz
Mgr. Ottová Hana učitelka ottova@zsbrodek.cz
Mgr. Polejová Pavla učitelka polejova@zsbrodek.cz
Mgr. Ředinová Dana učitelka redinova@zsbrodek.cz
Mgr. Skulová Jana učitelka skulova@zsbrodek.cz
Mgr. Šincl Filip učitel sincl@zsbrodek.cz
Mgr. Tesařová Zuzana učitelka tesarova@zsbrodek.cz
Bc. Vavrysová Marta učitelka vavrysova@zsbrodek.cz
Bc. Zálešák Dominik učitel zalesak@zsbrodek.cz

Jančíková Stanislava asistentka ped. jancikova@zsbrodek.cz
Pekníková Pavla asistentka ped. peknikova@zsbrodek.cz
Rubáčová Petra asistentka ped. rubacova@zsbrodek.cz
Sušeňová Šárka asistentka ped. susenova@zsbrodek.cz
MgA. Svobodníková Ela asistentka ped. svobodnikova.e@zsbrodek.cz
Zaoralová Kateřina asistentka ped. zaoralova@zsbrodek.cz
Bc. Zbořilová Díma asistentka ped. zborilova@zsbrodek.cz
Bc. Bařinková Jana vychovatelka barinkova@zsbrodek.cz
Schwarzbergerová Ivana vychovatelka schwarzbergerova@zsbrodek.cz
Mgr. Hrbáčková Eliška školní psycholožka hrbael@zsbrodek.cz
P. ThLic.Klíč Tomáš katecheta klic@zsbrodek.cz