Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


Dokumenty
Hodnocení školy
Škola

Časopis

Školní časopis

Časopis

Adopce na dálku

Škola

Omlouvání žáků

Vlastní hodnocení školy

(provádí se jednou za 3 roky)Obsah:

1. Východiska vlastního hodnocení školy

2. Úvod

3. Základní údaje o škole

4. Dlouhodobý záměr školy (cíle, reálnost, stupeň důležitosti – posouzení plnění cílů, předpoklady pro naplňování ŠVP)

5. Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů na příslušná opatření

6. Účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení

7. Přehled pracovníků školy

8. Personální zabezpečí školy

9. Organizační schéma školy

10. Podmínky vzdělávání

11. Průběh vzdělávání

12. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání

13. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

14. Spolupráce s odbornými pracovišti

15. Výsledky vzdělávání

16. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

17. Školní družina, zájmová a další školní a mimoškolní činnost

18. Prezentace školy na veřejnosti

19. Projekty a výběrová řízení

20. Výsledky kontrol

21. Základní údaje o hospodaření školy

22. Zveřejnění vlastního hodnocení školy

23. Tabulkový přehled výsledků vlastního hodnocení školy

Celé vlastní hodnocení školy si můžete přečíst v sekci Dokumenty.