Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


Rodiče
Sdružení rodičů
Škola

Časopis

Školní časopis

Časopis

Adopce na dálku

Škola

Omlouvání žáků

Rada rodičů a přátel školy při ZŠ Brodek u Přerova


Na naší škole funguje občanský spolek tvořený rodiči – Radu rodičů a přátel školy. Členové tohoto spolku vykonávají funkci zcela zdarma a ve svém volném čase.


Rada rodičů a přátel školy při ZŠ Brodek u Přerova vypomáhá škole různými způsoby. Pomáhá například organizovat školní akce, z nichž nejvýznamnější je Společenský večer Rady rodičů a přátel školy. Ten je pořádán každoročně v březnu a dochází na něm k pasování absolventů školy.


Rada rodičů a přátel školy přispívá dále dětem a škole např. na dopravu (školní výlety a akce, plavecký výcvik, škola v přírodě a lyžařský výcvik), podporuje školní projekty, preventivní programy a některá kulturní představení, přispívá na dárky pro děti, školní pomůcky, dárky pro žáky 9. třídy (řetízky, náramky na památku) apod.


Školní rok 2020/2021


Ve školním roce 2020/2021 činí roční příspěvek na Radu rodičů a přátel školy 350 Kč na každého žáka. Platí maximálně 2 sourozenci.


V tomto školním roce se zasedání Rady rodičů a přátel školy bude konat každého 1/4 roku, vždy v termínu třídních schůzek.Členové Rady rodičů a přátel školy při ZŠ Brodek u Přerova:


1. člen: Jančíková Stanislava - předseda / hospodář

2. člen: Polej Jaroslav - místopředseda, pokladník

3. člen: Pavlíková Martina

4. člen: Zavadil Tomáš

5. člen: Komínková Hana

6. člen: Krejčířová Xénie


email: radarodicu.zsbrodek@seznam.cztransparentní bankovní účet (od 12.9.2019)


Stanovy Rady rodičů a přátel školy

Usnesení - zápis změny do spolkového rejstříku
Na co Rada rodičů a přátel školy přispěla ve šk. roce 2020/2021? Cena vč. DPH

1. Krabičkové boxy pro 1.ročník - 1. 9. 2020

4 529 Kč

2. Pracovní sešity do AJ pro 3. - 9. ročník - 14. 9. 2020

35 469 Kč


Školní rok 2019/2020


Ve školním roce 2019/2020 činí roční příspěvek na Radu rodičů a přátel školy 350 Kč na každého žáka. Platí maximálně 2 sourozenci.


V tomto školním roce se zasedání Rady rodičů a přátel školy bude konat každého 1/4 roku, vždy v termínu třídních schůzek.Členové Rady rodičů a přátel školy při ZŠ Brodek u Přerova:


1. člen: Jančíková Stanislava - předseda / hospodář

2. člen: Polej Jaroslav - místopředseda, pokladník

3. člen: Pavlíková Martina

4. člen: Zavadil Tomáš

5. člen: Komínková Hana

6. člen: Krejčířová Xénie


email: radarodicu.zsbrodek@seznam.cztransparentní bankovní účet (od 12.9.2019)


Žádost ZŠ - Rada rodičů 2019-20

Zápis z jednání Rady rodičů - 20.11.2019

Zápis z jednání Rady rodičů - 15.1.2020


Stanovy Rady rodičů a přátel školy

Usnesení - zápis změny do spolkového rejstříku
Na co Rada rodičů a přátel školy přispěla ve šk. roce 2019/2020? Cena vč. DPH

1. 17 knih Kouzelná třída pro 1.ročník - 3. 11. 2019

2 782 Kč

2. prevent. programy Mgr. P. Halamy (5., 6. a 9. roč.) - 14. 11. 2019

2 650 Kč

3. kšiltovky s potiskem (1. roč.) - 10. 1. 2020

2 560 Kč

4. prev. programy Kappa Help (1. - 4., 5.B, 7., 8. roč.) - leden 2020

10 500 Kč

5. část dopravy na lyžařský kurz - 1. - 6. 3. 2020

6125,54 Kč

6. absolventské mikiny (9. roč.) - 4. 5. 2020

6 346 Kč


Školní rok 2018/2019Žádost ZŠ - Rada rodičů 2018-19

Zápis z jednání Rady rodičů - 13.12.2019

Zápis z jednání Rady rodičů - 24.4.2019


Na co Rada rodičů a přátel školy přispěla ve školním roce 2018/2019? Počet kusů (cena za 1 ks) Cena vč. DPH

1. výukové ekologické materiály "Třídíme odpad" (1. - 9. roč.) - 15.10.2018

2 x 2 034,50 Kč 4 069 Kč

2. programy "Staleté kořeny" (4. - 9. roč.) - 26.10.2018

6 x 600 Kč + doprava 203 Kč 3 803 Kč

3. doprava a vstupné na školní akci (2. a 3. roč.) - 21.12.2018

1 997 Kč/tř. 3 994 Kč

4. část dopravy na plavecký výcvik (3. a 4. roč.) - 4.4.2019

- 5 808 Kč

5. část dopravy na lyžařský výcvik (6., 7. a 8. roč.) - 4.4.2019

- 4 653 Kč

6. drobné odměny pro žáky (1. - 9. roč.) - 10.4.2019

363,20 Kč/tř. 3 632 Kč

7. doprava na školní akci (4.A, 4.B) - 9.5.2019

2 000 Kč/tř. 4 000 Kč

8. absolventské mikiny (9. roč.)- 21.5.2019

409,50 Kč/žák 7 781 Kč

9. doprava a vstupné (6. roč.) - 5.6.2019

1 980 Kč/tř. 1 980 Kč

10. Sportovní den - nafukovací atrakce (1. 9. roč.) - 7.6.2019

1396,30 Kč/tř. 13 963,40 Kč

11. Sportovní den - občerstvení (1. - 9. roč. roč.) - 7.6.2019

650 Kč/tř. 6 500 Kč

12. Sportovní den - odměny (1. - 8. roč.) - 7.6.2019

575,70 Kč/tř. 5 757 Kč

13. doprava na školní výlet (1. a 5. roč.) - 20.6.2019

2 098 Kč/tř. 4 196 Kč

14. preventivní programy (1. - 9. roč.) - 7.6.2019

1 200 Kč/tř. 12 000 Kč

15. příspěvek na školní výlet (6. roč.) - 5.6.2019

1 980 Kč/tř. 1 980 Kč

16. příspěvek na školní výlet (7. roč.) - 11.6.2019

1 995 Kč/tř. 1 995 Kč

17. příspěvek na školní výlet (9. roč.) - 24.6.2019

2 000 Kč/tř. 2 000 Kč

18. příspěvek na školní výlet (8. roč.) - 25.6.2019

2 024 Kč/tř. 2 024 Kč

19. příspěvek na VV potřeby (1. - 9. roč.) - 26.6.2019

30 Kč/žák 5 410 Kč

20. dárkové poukazy - den pro IX.tř (9. roč.) - 27.6.2019

1 500 Kč/tř. 1 500 Kč

21. příspěvek na dopravu Školy v přírodě - 27.6.2019

- 9 038 Kč


Školní rok 2017/2018


Na co Rada rodičů a přátel školy přispěla ve školním roce 2017/2018? Počet kusů (cena za 1 ks) Cena vč. DPH

1. vstupné do kina (1. - 9.roč.)- 22.12.2017

206 x 30 Kč 6 180 Kč

2. kokardy na ples

- 1 468 Kč

3. balonky, konfety na ples

- 868 Kč

4. preventivní program "Buď HIV negativní, chraň si svůj život" (9.roč.) - 13.3.2018

983 Kč / tř. 983 Kč

5. DOPRAVA Průkaz mladého cyklisty (4.roč.) - 20.3.2018

2 000 Kč / tř. 2 000 Kč

6. DOPRAVA na divadelní představení Cyrano z Bergeracu (6. - 9. roč.) - 10.4.2018

1135 Kč / tř. 4 540 Kč

7. preventivní program "Jíme zdravě, pestře, hravě" (5.roč.) - 11.4.2018

769 Kč / tř. 769 Kč

8. odměny pro žáky, cukrovinky, drobný materiál - 30.4.2018

2 43,6 Kč / tř. 2 436 Kč

9. Červený kříž a kynologické ukázky (1.-9.roč.)- 24.-26.4.2018

40 Kč / žák 7 480 Kč

10. preventivní programy Kappa - Help (1.-4., 6.roč.) - 14.-24.5.2018

1 200 Kč / tř. 7 200 Kč

11. preventivní program "Jíme zdravě, pestře, hravě" (7. roč.) 25.5.2018

665 Kč / tř. 665 Kč

11. příspěvek na výtvarné a kancelářské potřeby do třídy (1.-9.roč.) 4.6.2018

30 Kč / žák 6 189 Kč Kč

12. plastové kontejnery na recyklaci do tříd (1.-9.roč.) 11.6.2018

1 066 Kč / tř. 10 660 Kč

13. DOPRAVA na školní výlety (1.-3.roč.)

2 000 Kč / tř. 5 173 Kč

14. DOPRAVA na školní výlety (5.roč.)

2 000 Kč / tř. 2 000 Kč

15. DOPRAVA na školní výlety - doplatek (6.-9.roč.)

3 441 Kč

16. řetízky pro 9. roč.

cca 490 Kč / ks 10 834 Kč


Školní rok 2016/2017


Na co Rada rodičů přispěla ve školním roce 2016/2017? Počet kusů (cena za 1 ks) Cena vč. DPH

1. příspěvek na dopravu na plavecký výcvik 19.9 - 28.11.2016 (3. a 4.roč.)

- 12 900 Kč

2. preventivní programy pro 1. - 5. roč. P-Centrum - listopad 2016

6 x 1 000 Kč 6 000 Kč

3. přednáška Hazard kolem nás pro 8. a 9. roč. - 5.1.2017

2 x 500 Kč 1 000 Kč

4. preventivní program pro 6. a 7.roč. - Dobré vztahy, cesta k přátelství - 16.2.2017

2 x 600 Kču 1 200 Kč

5. výtvarné potřeby (1. - 9.roč.)

25 kč / žák 5 150 Kč

6. řetízky a náramky pro loučení s IX. třídou - 29.6.2017

různě 6 138 Kč

7. preventivní program "I. pomoc zážitkem" (1. - 9.roč.) - 26. a 27.6.2017

paušál 8 000 Kč