Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠOcenění společnosti Scio

Další odkazy


Laboratorní práce - určování nerostů (9. ročník) - 11/2015


V této laboratorní práci si deváťáci vyzkoušeli zvážit hmotnost a změřit objem několika úlomků neznámých nerostů. Pomocí těchto veličin si vypočítali objem, který měl být hlavním určujícím znakem. Dále se žáci snažili určit tvrdost podle Mohsovy stupnice. Barvu, lesk a vryp pak zapisovali do tabulky podle vlastního úsudku. Nejvíce žáky bavilo vážení na laboratorních váhách a vyzkoušeli si také, že vědecká bádání můžeme provádět i s obyčejnými kousky minerálů, které najdeme u nás v přírodě. Mgr. Milan Vráblík


Škola Škola Škola Škola Škola

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014LÉČIVÉ BYLINY - ukázky žákovských prací 8. ročníku, 6/2014


Byliny - Pavel Mrtvý
Byliny - Sára Vilkusová
Léčivé byliny - Lada Kouřilová
Lěčivé byliny - Tereza Musilová
Léčivé byliny - Tereza Odstrčilová
Simona Malíková - Byliny

Vybíjená - 24.6.2014


Škola Škola Škola Škola

Projekt "Dopravní výchova" - 23.6.2014


Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola

Zábavná vlastivěda - 20.3.2014


Čtvrtek 20. březen byl pro nás zábavný a poučný den. Seznámili jsme se s autorem knihtisku Johanesem Geusfleischem Gutenbergem ze zlaté doby 14. století. Tiskli jsme grafické listy na velkém dřevěném stroji. Razili jsme mince jako opravdoví mincíři. Znak Brodku u Přerova jsme se naučili vysvětlit, vykreslit i zapamatovat a vzbudit zájem o svůj kraj. Mluvili jsme o výrobě inkoustu, voskových destičkách, krojích i zvycích tady u nás i okolí. V neposlední řadě byl význam slova "litera" přenesen do vyučování a plnili jsme občanské a všechny ostatní kompetence s úsměvem, vtipem a lehkostí. Za velkou snahu vnést žáky i dospělé do suché problematiky historie všem velmi děkujeme. Povedlo se! Mgr. Ilona Bařinová


Škola Škola Škola Škola Škola
další fotografie z této akce: brodekzs.rajce.idnes.cz

Spaní ve škole 18.2.2014


Žáci šesté třídy se celý týden těšili na vytoužené spaní ve škole. Někteří byli tak nedočkaví, že si svůj spacák přinesli už den předem. V učebně angličtiny si v úterý 18. února 2014 žáci se svou třídní učitelkou rozložili své spacáky a nachystali si své místo na školní spaní. Nejprve všechny čekalo spoustu společenských her a zábavy. Pak následovala večeře z přinesených zásob a společné fandění hokejistům na OH v Soči. Nechyběl ani pohyb v tělocvičně a míčové hry. Po nezbytné hygieně si všichni lehli do spacáků a sledovali film na dobrou noc. Ráno po probuzení se všichni pustili do balení spacáků a úklidu třídy. Po dobré snídani začal obvyklý školní den. Všichni si za bezvadné zvládnutí celé akce zaslouží pochvalu. Mgr. Jana Šturmová


Škola Škola Škola Škola

Projekt SUPERSTAR ve II.tř. - 20.2.2014


Měsíc únor patřil ve druhé třídě projektu " Superstar ". Projekt spočíval v tom, vymyslet originální název své skupiny, nakreslit vlastní logo a to nejtěžší, vytvořit choreografii ke svému vystoupení. Vznikly názvy Kis, Partys Ulala, Kostlivci, Koníci, Tesáci, Monster hight a Papoušek. Skupiny zpívaly, tančily nebo hrály na flétnu. Vystoupení byla originální, vtipná a kreativní. Nakonec do finále poslala odborná porota Kis, Partys Ulala a Tesáky. Po tanci a zpěvu zvítězila dvojice tanečníků s názvem Tesáci - David Derka a Samuel Polák, na druhém místě Party Ulala - Dana Pěnkavová, Tereza Seidlová a Sára Hoduláková a na třetím místě Kis - Michal Kalas a Filip Rozsypal. Vítězům gratulujeme. Mgr. Zuzana Tesařová


Škola Škola Škola Škola Škola

Finanční gramotnost (projekt) 16. - 20.12.2013


V posledním týdnu před Vánocemi se všechny třídy na 2. stupni naší školy zapojily do projektu Finanční gramotnost. Aktivity pro žáky: V posledním týdnu před Vánocemi se všechny třídy na 2. stupni naší školy zapojily do projektu Finanční gramotnost. Aktivity pro žáky:

6. a 7. třída: české mince a bankovky, majetek a závazky domácností, stavební spoření, penzijní připojištění, půjčka, úvěr, hypotéka, slasti, pasti a strasti úvěrů a půjček

8. a 9. třída: seznámení s úvěry a vklady, použití platebních karet, obchodování s firmami, výpočet slev, zásady správné prezentace, nákup a prodej cizí měny, kurzovní lístek, fiktivní pošta, fiktivní firmy


Škola Škola

Vánoční projekt devátého ročníku - 9.12.2013


Žáci devátého ročníku se zapojili do mezinárodního eTwinningového projektu „Xmas cards and traditions“, jehož autorkou je vyučující angličtiny naší školy. Cílem projektu je poznat vánoční tradice a kulturu jiných zemí, zdokonalit se v anglickém jazyce a poznat jazyky ostatních zemí. Společně s dalšími 26 školami z Arménie, Chorvatska, Francie, Polska, Portugalska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Španělska, Turecka a Velké Británie měli žáci za úkol nazpívat tradiční národní koledu, vytvořit powerpoint s vánočními tradicemi a také vyrobit vánoční přání pro všechny zúčastněné školy. Žáci devátého ročníku se práce zhostili velmi dobře a koledu nazpívali výborně:

http://www.youtube.com/watch?v=SOJWyS3OWEY


Škola Škola Škola Škola

Nyní je čeká poslední část projektu. Naučí se a zazpívají vylosovanou koledu partnerské země, v našem případě se jedná o portugalskou koledu. Snad se žákům portugalština bude líbit a naopak, snad se Portugalcům bude líbit čeština. Mgr. Jana Šturmová

Více informací a fotografií naleznete na stránkách projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p98079Projekt "Příběhy bezpráví" - 6.12.2013


V pátek 6.12.2013 se naše škola zapojila do celostátního projektu "Příběhy bezpráví". Podmínkou účasti bylo pozvání hosta - pamětníka či filmaře. Pozvali jsme tedy do školy Mgr. Jana Jílka, který pracuje jako dramaturg pro Asociaci českých filmových klubů a zároveň je taktéž hlavním dramaturgem na Letní filmové škole v Uherském Hradišti. Na úvod nám přiblížil námi vybraný dokument Hitler, Stalin a já od režisérky Heleny Třeštíkové. Pan Jílek pokračoval uvedením historických souvislostí, které provázely hlavní postavu dokumentu paní Hedu Blochovou. Po té došlo na projekci daného dokumentu. Cílem celého projektu je seznámit žáky ZŠ s nejdůležitějšími etapami moderních československých dějin. Mgr. Milan Vráblík

odkaz na ukázku z dokumentu Hitler, Stalin a já

Škola Škola Škola Škola

Projekt Dental Alarm - 18.9.2013


Ve středu 18. září u nás proběhl program Čisté zuby (Dental Alarm). Dvě sympatické budoucí paní zubařky nám povídaly o ústní hygieně a s kartáčkem v ruce jsme si vyzkoušeli čištění chrupu. Nabyté poznatky ti starší zúročili při doplňování křížovky, mladší dostali obrázek. Zejména v Prvouce se pak zabýváme dalším rozvojem upevňování správných návyků k prevenci zdraví. Mgr. Ilona Bařinová


Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola


ŠKOLNÍ ROK 2012/2013


Éry Země - 6/2013


Výsledná prezentace projektu Éry Země, na kterém pracovali žáci deváté třídy v hodinách přírodopisu. RNDr. Miluše Zbraňková


Škola Škola Škola Škola

Laboratorní práce z přírodopisu (pozorování žížaly), laboratorní práce z fyziky (vážení) - 6. ročník, 3/2013


Škola Škola Škola Škola

Momentky z hodin výtvarné výchovy – 9.ročník, 5/2013


Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola

Soutěž v sestavách se švihadlem (žákyně 2.st.) - 4/2013


Škola Škola Škola

BAREVNÝ TÝDEN - 25.1. - 1.3.2013


Každý rok pořádáme dětmi velmi oblíbený ,,Barevný týden‘‘. Letos jsme vybrali termín ve dnech 25.2. -1. 3.2013. Jelikož to byl termín poprázdninový, obávali jsme se, zda budou žáci oblečeni dle daných barev. Již po prvním soutěžním dni jsme věděli, že naše obavy byly neopodstatněné. Děti se do soutěže vrhly s nadšením a chutí vyhrát. Nestačilo jim přijít jen v daných barvičkách, své outfity zdobily různými oděvními doplňky, šálami, klobouky, deštníky či bižuterií. Bylo velmi těžké rozdělovat body za kreativitu. Nakonec zkušené soutěžící porazili naši nováčci z první třídy. Děkujeme všem dětem za účast a prváčkům gratulujeme! Mgr. Dana ŘedinováŠkola Škola Škola Škola
Další fotografie: brodekzs.rajce.idnes.cz

ZDRAVÉ ZUBY - 23.1.2013


Škola Škola Škola Škola Škola

ANGLICKÝ JAZYK - SOUTĚŽ


Od poloviny prosince 2012 se žáci 2. stupně zúčastnili šestitýdenního projektu "Mark everything what you can". Soutěžící měli za úkol označit co nejvíce věcí ve škole anglickými názvy. Po zahájení soutěže zaplnily papírové proužky s anglickými slovíčky učebny, chodby, schodiště i toalety. Jednotlivé třídy vyhledaly ve slovníku spoustu nových výrazů, a tak i hasicí přístroj, panty u dveří nebo splachovadlo dostaly svou nálepku. S největším elánem se do soutěže zapojily 6. a 8. třída. Toto úsilí se jim nakonec vyplatilo. Šesťáci zvítězili, v těsném závěsu se na druhém místě umístila osmička, třetí místo obsadil s již větším odstupem tým sedmáků, čtvrté místo zůstalo deváťákům. Tento projekt podpořil nejen rozšíření slovní zásoby našich žáků, ale také prověřil jejich týmového ducha. Blahopřejeme všem, kteří pro své třídy získali cenné body. Mgr. Jitka Hromadová


Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola

PROJEKT VÁNOČNÍ BETLÉM - PROSINEC 2012


Během prosince roku 2012 si mohli žáci 6. ročníku vyzkoušet mezipředmětové vztahy a to díky projektu Vánoční Betlém. Motivovaly nás formičky na výrobu perníku. Pro žáky byly nachystané úkoly i do dalších předmětů. V matematice si vyzkoušeli vypočítat obsah perníkového těsta. V zeměpise si ukázali, kde leží Betlém a dozvěděli se zajímavosti o něm. V informatice se žáci naučili nakupovat v internetovém obchoděě a vyhledávat recepty. A nakonec si vyzkoušeli ve výtvarné výchově upéci a poskládat perníkový betlém. Žáci byli z projektu nadšení, zvláště ti, kterým se podařilo betlém dokončit a přinést ho domů rodičům. A ti, kterým se nezadařilo, ti nebyli smutní, neboť si pěkně pochutnali. Mgr. Milan Vráblík


Škola Škola Škola Škola Škola