Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠOcenění společnosti Scio

Další odkazyŠkolaPROJEKT "Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj testování žáků základních škol"


Naše škola se zapojila do projektu „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj“ testování žáků základních škol. Projekt nabízí diagnostiku dovedností žáků 5. a 9. tříd základních škol formou elektronického testování a poskytnutí okamžité zpětné vazby žákům, pedagogickým pracovníkům i vedoucím pedagogických pracovníků včetně doporučení dalších činností v těchto předmětech: jazyk český, matematika, cizí jazyk (anglický, německý), přírodovědné předměty. Právě doporučení dalších činností, které povedou ke zlepšení výsledků žáků, je klíčové a motivuje žáky k dalšímu učení. Cílem projektu je zlepšení výsledků žáků, nikoliv pouze získání informací o aktuálně dosahovaných výsledcích. Projekt je tak v souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávací soustavy v České republice. Na jaře roku 2012 proběhne další etapa tohoto projektu a naše škola se chce opět testování účastnit i z toho důvodu, aby mohly být porovnány výsledky z testování v první a druhé etapě projektu. Testování je pro školy zdarma. Aktuální počet registrovaných škol: 900.Název projektu: Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/14.0031

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příjemce dotace: Společnost pro kvalitu školy, o.s.

Období realizace: 10/2010 - 07/2013

Obsah projektu: Projekt je zaměřen na diagnostiku dovedností žáků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií formou elektronického testování a poskytnutí okamžité zpětné vazby žákům, pedagog. pracovníkům, vedoucím pedagogickým pracovníkům. včetně doporučení dalších jejich činností v ČJ, M, cizím jazyce, přírod. předmětech. Z mezinárodních výzkumů PISA vyplynulo, že čeští žáci mají největší rozdíl mezi vědomostmi a dovednostmi v neprospěch dovedností žáků. V zemích, ve kterých žáci trvale dosahují vynikajících výsledků, jsou žákovské vědomosti a dovednosti na stejně rozvinuté úrovni a včasná diagnostika a intervence v této oblasti u žáka pozitivně ovlivňuje jeho celkový rozvoj. Pojem znalost zahrnuje jak vědomost tak dovednost, kde dovednosti je schopnost tvůrčím způsobem aplikovat vědomost. Cílovou skupinou jsou především žáci. Každý žák ihned po ukončení testu dostane výsledky včetně dovedností s doporučením dalších činností pro zlepšení. K výsledkům testování bude mít trvalý přístup žák pod svým heslem.


Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj CZ.1.07/1.1.00/14.0031