Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠOcenění společnosti Scio

Další odkazyŠkola

PROJEKT "Digitálně a interaktivně"

(tablety do škol)


Ve školním roce 2014/2015 se naše škola zapojí do projektu digitálně a interaktivně. Příjemcem projektu je ART ECON – Střední škola, s.r.o. Naše škola je zapojena do projektu na pozici partnera. Cílem projektu je přispět k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků škol pro využívání moderních digitálních technologií ve výuce. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle budou jednotlivé vzdělávací programy využívající e-learningové podpory a evaluačních nástrojů a také systém mentoringu a koučinku. Jeden ze vzdělávacích programů se zaměří i na problematiku výběrových řízení a moderní směry využití ICT ve školách. Vzděláváni mimo pedagogické pracovníky budou také i vedoucí pracovníci škol.


Škola Škola Škola Škola Škola Škola

Škola

Naši pracovníci se v rámci vzdělávání zaměřeného na oborové didaktiky zúčastní těchto modulů:


a) 1. stupeň ZŠ

b) Jazykové vzdělávání – český jazyk, cizí jazyky

c) Přírodní vědy – Biologie, Chemie, Matematika, Fyzika, ZeměpisŠkola