Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠOcenění společnosti Scio

Další odkazyŠkola

Projekt "ZŠ_Brodek u Přerova"


Číslo výzvy: 02_16_022

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003553

Název projektu: ZŠ_Brodek u Přerova

Číslo jednací projektu: MSMT-1161/2017-2


Díky tomuto projektu škola získala podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ . Výše částky schválené podpory, která bude projektu přidělena, činí 649 223 Kč.


Tímto projektem bude podpořeno vzdělávání pedagogů v oblasti koučinku a mentoringu, dále vzdělávání v oblasti inkluze, podpořeny budou také aktivity zaměřené na využití nových metod ve výuce matematiky na I. stupni ZŠ. Po dobu 18 měsíců bude součástí pedagogického týmu školní psycholožka.