Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠOcenění společnosti Scio

Další odkazyProjekt "ZŠ_Brodek u Přerova" - výzva 63


Škola


Číslo výzvy: 02_18_063

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011024

Název projektu: ZŠ_Brodek u Přerova výzva 63

Číslo jednací projektu: MSMT-36383/2018-3


Od 1.1.2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.


Projekt má název ZŠ Brodek u Přerova výzva 63 a registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011024.


Z finančních prostředků v celkové výši 1 016 169,- Kč hradíme tyto aktivity:


Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den ve škole

Projektový den mimo školu

Školní psycholog - personální podpora ZŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - projektová výuka

Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK - 32 hodin/32 týdnů

Klub pro účastníky ŠD/ŠK - čtenářský klub

Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her

Klub pro účastníky ŠD/ŠK - badatelský klub

Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub sociálních a občanských dovedností

Projektový den v ŠD/ŠK

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - projektová výuka

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠKProjekt "ZŠ_Brodek u Přerova" - výzva 2_16_022


Škola


Číslo výzvy: 02_16_022

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003553

Název projektu: ZŠ_Brodek u Přerova

Číslo jednací projektu: MSMT-1161/2017-2


Díky tomuto projektu škola získala podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ . Výše částky schválené podpory, která bude projektu přidělena, činí 649 223 Kč.


Tímto projektem bude podpořeno vzdělávání pedagogů v oblasti koučinku a mentoringu, dále vzdělávání v oblasti inkluze, podpořeny budou také aktivity zaměřené na využití nových metod ve výuce matematiky na I. stupni ZŠ. Po dobu 18 měsíců bude součástí pedagogického týmu školní psycholožka.