Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


Brodík opustil Palencii - 11.12.2013


Brodík strávil v Palencii deset dní a pokračuje ve své cestě do španělského města Ávila.  Brodíkovi se v Palencii líbilo, a protože tam byla velká zima, vyrobili mu tam dokonce slušivý kabát. Na jeho pobyt v Palencii se můžete podívat na následujícím odkazu:

http://www.youtube.com/watch?v=aI1QwvRic_w.


S Brodíkem a jeho hostiteli jsme se s šestým ročníkem dokonce spojili přes Skype, navzájem jsme se představili a povídali jsme si o Brodíkově pobytu, co se vše naučil a kde všude byl. Pro žáky byla tato on-line mezinárodní komunikace velmi zajímavou zkušeností. Těšíme se na další zprávy od Brodíka. Mgr. Jana Šturmová


Škola Škola Škola Škola Škola

Vánoční projekt devátého ročníku - 9.12.2013


Žáci devátého ročníku se zapojili do mezinárodního eTwinningového projektu „Xmas cards and traditions“, jehož autorkou je vyučující angličtiny naší školy. Cílem projektu je poznat vánoční tradice a kulturu jiných zemí, zdokonalit se v anglickém jazyce a poznat jazyky ostatních zemí. Společně s dalšími 26 školami z Arménie, Chorvatska, Francie, Polska, Portugalska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Španělska, Turecka a Velké Británie měli žáci za úkol nazpívat tradiční národní koledu, vytvořit powerpoint s vánočními tradicemi a také vyrobit vánoční přání pro všechny zúčastněné školy. Žáci devátého ročníku se práce zhostili velmi dobře a koledu nazpívali výborně:

http://www.youtube.com/watch?v=SOJWyS3OWEY


Škola Škola Škola Škola

Nyní je čeká poslední část projektu. Naučí se a zazpívají vylosovanou koledu partnerské země, v našem případě se jedná o portugalskou koledu. Snad se žákům portugalština bude líbit a naopak, snad se Portugalcům bude líbit čeština. Mgr. Jana Šturmová

Více informací a fotografií naleznete na stránkách projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p98079Postcard exchange - 24.11.2013


Naše škola se zapojila do tří mezinárodních eTwinningových projektů k Evropskému dni jazyků. Žáci 3., 4. a 6. ročníku vyrobili a odeslali přání do svých partnerských škol. Pak nastalo čekání. Do školy postupně přicházely dopisy, které obsahovaly dětmi vyrobená přání v různých světových jazycích. Se zájmem jsme s dětmi četli přání, o která se s Vámi chceme podělit. Mgr. Jana Šturmová Více informací a fotografií naleznete na stránkách projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97778

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97871

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97859


Škola Škola Škola Škola Škola Škola

Mezinárodní oslava podzimu - 18.11.2013


Žáci osmého ročníku se zúčastnili mezinárodního eTwinningového podzimního projektu s názvem „AUTUMN!“. Cílem projektu byla oslava podzimu a utvoření přátelských vztahů mezi zeměmi a školami. Projekt trval tři měsíce a zúčastnilo se ho celkem 51 škol z 11 zemí (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko a Turecko). Nejprve se každá škola musela ostatním představit krátkou prezentací, poté žáci výtvarně ztvárnili podzimní tematiku a ukázali ostatním, jak se v naší škole slaví Halloween. Posledním úkolem bylo vytvořit krátkou zprávu ostatním školám a výstupem byl strom přátelství. Naším vzkazem bylo "Together we achieve more!" – "Společně dokážeme více!" Mgr. Jana Šturmová Více informací a fotografií naleznete na stránkách projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97776


Škola Škola Škola Škola Škola

Brodík odletěl do světa - 18.11.2013


V uplynulém týdnu se náš maskot Brodík v rámci eTwinningového projektu „Our mascot likes travelling“ vypravil na dlouhou cestu za poznáním. Dostal razítko do svého cestovního pasu a vedení školy tak posvětilo jeho první zahraniční výlet. Cílem projektu, kterého se účastní šestý ročník, je seznámit cizí země s naší školou, výukou i volnočasovými aktivitami našich žáků a naopak se seznámit s kulturou a školami ostatních zemí. Prostředníkem poznání je právě Brodík, který se již vydal na cestu a momentálně se připravuje na přistání.

Čeká ho celkem deset škol v šesti světových zemích. Prvním cílem je Španělsko a město Palencia. Škola se jmenuje Colegio Filipense Blanca de Castilla a její www stránky jsou: http://www.blancadecastilla.es/

O jeho zážitcích, na které se všichni těšíme i s jeho nerozlučnou ptačí kamarádkou, Vás budeme brzy informovat. Více informací nebo fotografií naleznete na níže uvedených www stránkách projektu, jehož autorkou je vyučující anglického jazyka naší školy. Mgr. Jana Šturmová http://new-twinspace.etwinning.net/web/p98077/


Škola Škola Škola Škola Škola

Projekt „Flags of Europe“ - Česká vlajka vyrazila do světa - 18.11.2013


Naše škola se (jako jediná z České republiky) zapojila do mezinárodního eTwinningového projektu „Flags of Europe“ společně s dalšími 25 školami z evropských i mimoevropských zemí. Našimi partnery se tak staly školy z Arménie, Bulharska, Estonska, Francie, Chorvatska, Litvy, Lotyšska, Německa, Polska, Portugalska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Tuniska, Turecka a Velké Británie a Severního Irska (konkrétně Anglie a Skotsko).

Cílem projektu je seznámit ostatní země s národní vlajkou a státními symboly a dozvědět se něco o Evropě i mimoevropských zemích. Do projektu se zapojili žáci pátého ročníku, kteří namalovali státní vlajku a popsali původ vlajky a symboliku barev v anglickém jazyce. Vlajky byly odeslány do partnerských škol a nyní žáci očekávají vlajky od partnerských zemí, aby se dozvěděli něco o jejich původu. Více informací a fotografií naleznete na www stránkách projektu: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97839
Mgr. Jana Šturmová


Škola Škola Škola Škola

Oslava EVROPSKÉHO DNE JAZYKŮ na naší škole - 26.9.2013


26. září je den, kdy Evropa oslavuje a zároveň propaguje studium jazyků a jazykovou rozmanitost v Evropě. Do těchto oslav se zapojila také naše škola a žáci 3., 4. a 6. ročníku.

Evropský den jazyků je oslavován vždy 26. září a to od roku 2001, kdy Rada Evropy a Evropská unie vyhlásily Evropský rok jazyků. Oslav se zúčastnilo celkem 45 zemí. Od této doby je dodržována každoroční tradice oslav.


Škola Škola Škola

Mezi cíle Evropského dne jazyků patří podpora školního i mimoškolního jazykového vzdělávání a také zdůraznění faktu, že studium cizích jazyků je důležité nejen pro efektivnější komunikaci v celé Evropě, ale také pro intenzivnější poznávání kultur daných zemí.

Naše škola se v rámci eTwinningu zapojila do tří mezinárodních projektů s tématem „European Day of Languages“ a navázala kontakt s 59 evropskými školami ze 14 zemí (Česká republika, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Španělsko, Turecko, Velká Británie a severní Irsko).


Škola Škola Škola

Podpořte náš projekt a hlasujte!


Pokud nás chcete podpořit v soutěži akcí k EVROPSKÉMU DNI JAZYKŮ 2013, tak na stránkách

http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/cs-CZ/Default.aspx

vyplňte v tabulce položky month „září“, country „Czech Republic“ a dejte vyhledat „find events“. Pak už stačí jen kliknout na ručičku vedle našeho projektu:


Czech Republic

16.9.2013 - 30.9.2013

European Day of Languages - Postcards exchange

Language Exchange


Hlasovat můžete až do 20. října 2013. Za podporu děkují žáci 3., 4. a 6. ročníku.