Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


Organizace
Školní dokumenty
Škola

Časopis

Školní časopis

Časopis

Adopce na dálku

Škola

Omlouvání žáků

Základní směrnice školy


Výroční zpráva 2010/2011
Školní vzdělávací program
Školní řád
Minimální preventivní program - MPP
Školní preventivní strategie
Klasifikační řád
Provozní řád
Směrnice k vyřizování stížností
Pokyn k vedení školní dokumentace
Řád školy v přírodě
Řád lyžařského výcvik. kurzu
Řád školní družiny
Vzdělávací program školní družiny
Školní výlety
Školení BOZP
Pracovní řád
Vnitřní předpis
Traumatologický plán
Provozní řád školní tělocvičny
Provozní řád knihovny a čítarny
Školní hřiště
Ochrana osobních údajů
Plán dlouhodobého vzdělávání pedagogických pracovníků
Směrnice pro poskyt. ochr. prostř.
Spisový a skartační řád
Ochrana majetku školy
Evidence majetku
Odpisy
Zásoby
Vedení pokladny
Tvorba a použití FKSP
Vnitřní kontrolní systém
Hospodářská činnost
Účetnictví
Finanční kontrola
Volby do školské rady
Cvičné kuchyně
Keramická dílna
Provozní řád chemicko-fyzikální učebny
Učebna výpočetní techniky
Školní dílny


Na této stránce jsou přístupné základní dokumenty školy, které mají přímý vztah k výuce a veřejnosti. Ostatní zde uvedené směrnice jsou k nahlédnutí na ředitelství školy.