Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


Organizace
Zvonění
Škola

Časopis

Školní časopis

Časopis

Adopce na dálku

Škola

Omlouvání žáků

A. Provoz a vnitřní režim školy

I. DENNÍ REŽIM

Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7 do 15 hodin. Úřední hodiny kanceláře školy jsou vyznačeny u vstupu do kanceláře školy .

Škola se otevírá v 6.30 hod. pro školní družinu, pro ostatní žáky v 7.20 hodin, pro ostatní žáky v 7.20 hodin. Žáci mohou jít do tříd v 7.25 hodin. Dále škola umožní žákům vstup a pobyt v budově o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohled je vyvěšen na úsecích, kde dohled probíhá.

Na škole se vyučuje podle rozvrhu hodin, který schvaluje ředitelka školy. Začátek a konec vyučovacích hodin je oznamován zvoněním.


► 1.h 7.40 – 8.25 ► 5.h 11.30 – 12.15
► 2.h 8.35 – 9.20 ► 6.h 12.25 - 13.10
► 3.h 9.40 – 10.25 ► 7.h 13.15 – 14.00
► 4.h 10.35 – 11.20 ► 8.h 14.05 – 14.50

Do školy nepřicházejí žáci zbytečně brzy. Místní žáci přicházejí do školy 20 minut před vyučováním. Mají-li žáci 1 hodinu volnou, přijdou až o přestávce před druhou vyučovací hodinou. V 7.35 hodin (1. zvonění ) musí být žáci ve třídě připraveni na výuku (přezuti, převlečeni, připraveny věci na hodinu).

Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatních skříňkách a ihned odcházejí do učeben.


Úmyslně zde uvádíme jen základní informace o provozu školy, příchodech žáků a podmínkách jejich pobytu ve školních prostorech mimo časy řádné vyuky. Celé znění školního řádu a další dokumenty lze nalézt v sekci Organizace/školní dokumety.