Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


Organizace
Zvonění
Škola

Časopis

Školní časopis

Časopis

Adopce na dálku

Škola

Omlouvání žáků

A. Provoz a vnitřní režim školy

I. DENNÍ REŽIM

Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7 do 15 hodin. Úřední hodiny kanceláře školy jsou vyznačeny u vstupu do kanceláře školy .

Škola se otevírá v 6.30 hod. pro školní družinu a pro přespolní žáky v 7 hodin, pro ostatní žáky v 7.20 hodin a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování . Žáci mohou jít do tříd v 7.25 hodin. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá.

Na škole se vyučuje podle rozvrhu hodin, který schvaluje ředitelka školy. Začátek a konec vyučovacích hodin je oznamován zvoněním.


► 1.h 7.40 – 8.25 ► 5.h 11.30 – 12.15
► 2.h 8.35 – 9.20 ► 6.h 12.25 - 13.10
► 3.h 9.40 – 10.25 ► 7.h 13.15 – 14.00
► 4.h 10.35 – 11.20 ► 8.h 14.05 – 14.50

Do školy nepřicházejí žáci zbytečně brzy. Brodečtí žáci přicházejí do školy 20 minut před vyučováním. Mají-li žáci 1 hodinu volnou, přijdou až o přestávce před druhou vyučovací hodinou. V 7.35 hodin (1. zvonění ) musí být žáci ve třídě připraveni na výuku (přezuti, převlečeni, připraveny věci na hodinu).

Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatních skříňkách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.


Úmyslně zde uvádíme jen základní informace o provozu školy, předpokládaných příchodech žáků a podmínkách jejich pobytu ve školních prostorech mimo časy řádné vyuky. Celé znění školního řádu a další dokumenty lze nalézt v sekci Organizace/školní dokumety.