Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


O škole
Současnost
Škola

Časopis

Školní časopis

Časopis

Adopce na dálku

Škola

Omlouvání žáků

Současnost


ZŠ v Brodku u Přerova je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Brodku u Přerova a okolních obcí Citova, Císařova, Majetína, Lukové, Rokytnice a Krčmaňě a dalších obcí.

Žáci ročníků jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Brodek u Přerova.

Všichni žáci mají zajištěny potřebné učebnice a učební pomůcky. Budova prvního stupně se nachází na Masarykově náměstí č. 91. Na budově prvního stupně působí dvě oddělení školní družiny. Budova druhého stupně sídlí na ulici Majetínské č. 275, zde je umístěno i ředitelství školy. Pedagogové naší školy se věnují práci s dětmi i po vyučování, je zde zřízeno velké množství zájmových kroužků, jazykových, výtvarných i sportovních.

Škola dnes

Na škole působí 22 pedagogických pracovníků, z toho je 14 učitelů a učitelek, 4 asistentky pedagoga, 2 vychovatelky, ředitelka a zástupce ředitelky. Škola má 5 správních zaměstnanců: odbornou referentku, 3 uklízečky a školnici. Někteří pedagogové i nepedagogičtí pracovníci mají snížený pracovní úvazek.

Při škole působí spolek rodičů – Rada rodičů, od 19.3.2001 je zřízena Školská rada. Zřizovatelem školy je městys Brodek u Přerova.Základní informace o škole - školní rok 2019/2020


Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRODEK U PŘEROVA, OKRES PŘEROV
Identifikační údaje
IZO 047 184 213
IČ: 47184213
Identifikátor právnické osoby : 600 146 782 (RED IZO)
Sídlo školy
Majetínská 275, Brodek u Přerova, PSČ 751 03
Charakteristika školy
úplná základní škola
I. stupeň – 6 tříd
II.stupeň – 4 třídy
2 oddělení školní družiny
Zřizovatel školy
Městys Brodek u Přerova
Masarykovo nám.13
tel.: 581 741 004
PSČ 751 03
Vedení školy
ředitelka – Mgr. Jana Svobodníková
zástupce ředitelky – Mgr. Milan Vráblík
Web školy
www.zsbrodek.cz
Telefonní kontakty
vedení školy, kancelář - 581 741 140
školní mobil - 728 121 399
I.st.(sborovna) - 581 741 139
II.st.(sborovna) - 581 277 893
Email - vedení a II.st.
zs.brodek@volny.cz
Email - I.st.
zsbrodek1stupen@email.cz
Číslo účtu školy
1881431349/0800
Datová schránka
axej6v6
Školská rada
zřízena 19.3.2001
předsedkyně – Hana Pajerová Koucká
Rada rodičů a přátel školy
předsedkyně – Stanislava Jančíková
IČ: 49558382
Zařazení do sítě škol a školských zařízení
změna zařazení do sítě škol k 1.9. 2007