Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


Domů
Školní kalendář
Škola

Časopis

Školní časopis

Časopis

Adopce na dálku

Škola

Omlouvání žákůZÁŘÍ 2020:


1. 9. 2020

Zahájení školního roku 2020/21,uvítání prvňáčků

3. 9. 2020

Zahájení výuky podle rozvrhuBŘEZEN 2020:


1. - 6. 3. 2020

Lyžařský kurz Karlov pod Pradědem

11. 3. 2020

Uzavření školy z nařízení vlády

12. 3. - 30. 6. 2020

DÁLKOVÁ VÝUKAÚNOR 2020:


3. 2. 2020

Speciální třídní schůzky (9. roč.)

10. 2. 2020

Školení pedagogů - Projektová výuka

20. 2. 2020

Volejbalový turnaj (I.st.)

24. 2. - 1. 3. 2020

JARNÍ PRÁZDNINYLEDEN 2020:


6. 1. 2020

Zahájení výuky v roce 2020

8. 1. 2020

Zahájení výuky plavání (3. - 4. roč.)

9. 1. 2020

Preventivní program Co děláme, když jsme v úzkých (8. roč.)

10. 1. 2020

Prevent. program Dobré vztahy, cesta k přátelství (3. a 4. roč.)

14. 1. 2020

Zahájení výuky lyžařského kurzu Rok s pohybem

15. 1. 2020

Prevent. program Dobré vztahy, cesta k přátelství (1. a 2. roč.)

15. 1. 2020

TŘÍDNÍ SCHŮZKY (1. - 4. roč. v 15.30, 5. - 9. roč. v 16.00)

17. 2. 2020

Olympiáda v konverzaci v AJ (II. st.)

20. 1. 2020

Preventivní program Co děláme, když jsme v úzkých (7. roč.)

21. 1. 2020

Preventivní program Dobré vztahy, cesta k přátelství (5. B)

27. 1. 2020

Preventivní program Jsem nezávislý, nekouřím (7. roč.)

27. 1. 2020

Projektový den s hasiči (ŠD)

29. 1. 2020

Veletrh fiktivních firem (8. roč.)

30. 1. 2020

Předání vysvědčení za 1. pol. 2019-20

31. 1. 2020

Pololetní prázdninyProsinec:


4. 12. 2019

Workshop Netradiční fyzikální experimenty (7. roč.)

4. 12. 2019

Komentovaná prohlídka kostela v Brodku u Př. (3. a 4. roč.)

5. 12. 2019

Mikulášská nadílka a Mikulášský běh

11. 12. 2019

Jedinečné vlastnosti vody v Pevnosti poznání v Olomouci (4. roč.)

11. 12. 2019

Chemická laboratoř v Pevnosti poznání v Olomouci (8. roč.)

12. 12. 2019

Barevný volejbal v Přerově

16. 12. 2019

Vánoční zvyky a tradice v knihovně (ŠD)

17. 12. 2019

Exkurze ve firmě + vánoční trhy v Ol. (9. roč.)

17. 12. 2019

Turnaj v Klubu karetních a deskových her

18. 12. 2019

Pevnost poznání + vánoční trhy v Ol. (8. roč.)

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020

Vánoční prázdninyListopad:


4.11.2019

workshop Kulinářská fyzika (7. roč.)

5.11.2019

anglické divadlo LAST WISH (6. - 9. roč.)

6.11.2019

STÁVKA

6.11.2019

zasedání Školské rady v 17.15

7.11.2019

exkurze ve firmě Honeywell (8. roč.)

14.11.2019

preventivní programy Petra Halamy (5.A, 6. a 9. roč.)

15.11.2019

testování ČŠI - matematická gramotnost (6. roč.)

15.11.2019

projekt Příběhy bezpráví - 30 let od revoluce (8. a 9. roč.)

19.11.2019

vánoční fotografování (1. - 5. roč.)

20.11.2019

TŘÍDNÍ SCHŮZKY (1.-4.roč v 15.30, 5.-9.roč. v 16.00)

20.11.2019

divadlo Písnička pro draka aneb ... (1. - 4. roč.)

20.11.2019

zasedání Rady rodičů v 17.00

22.11.2019

pasování prvňáčků na čtenářeŘíjen:


1.10.2019

ukázková hodina Majetínek

8. - 9.10.2019

návštěva ČŠI - matematická gramotnost na I. st.

21.10.2019

Den stromů v Přerově (V.B)

21.10.2019

soutěž Přírodovědný kolkan (8. a 9. roč.)

28.10.2019

státní svátek

29. - 30.10.2019

podzimní prázdninyZáří:


2.9.2019

zahájení školního roku 2019-2020

3.9.2019

třídnické aktivity, volby tř. samosprávy

4.9.2019

zahájení výuky podle rozvrhu

10.9.2019

adaptační aktivity (VIII. tř.)

10.9.2019

adaptační aktivity (V.B tř.)

13.9.2019

fotografování I. třídy

16.9.2019

TŘÍDNÍ SCHŮZKA I. třídy v 15.00

18.9.2019

program Lovci mamutů v Muzeu Přerov (IV. tř.)

18.9.2019

adaptační aktivity (V.A tř.)

27.9.2019

návštěva Úřadu práce v Přerově (IX. tř.)Červen:


3.6.2019

prevent. program "Drogy, návykové látky, závislosti" (9. roč.)

5.6.2019

školní výlet do Olomouce (3. roč.)

5.6.2019

školní výlet (6. roč.)

7.6.2019

"Sportovní den Rady rodičů" (1. - 9. roč.)

10.6.2019

školní výlet do Olomouce (1. a 2. roč.)

11.6.2019

školní výlet do Ostravy (7. roč.)

18.6.2019

"Branný den" (3. - 9. roč.)

19.6.2019

pedagogická rada, uzavření klasifikace (1. a 2. roč.)

20.6.2019

obhajoba absolventských prací (8. a 9. roč.)

20.6.2019

školní výlet do Kroměříže (1. a 5. roč.)

23. - 27.6.2019

škola v přírodě - Resort Březová (1. roč.)

24. - 25.6.2019

školní výlet na Donbas (8. roč.)

25.6.2019

školní výlet do Olomouce (9. roč.)

26.6.2019

slavnostní vyřazení žáků IX. tř. na úředu městyse

27.6.2019

"Den pro IX. tř." (5. -9. roč.)

28.6.2019

vydání vysvědčení za 2. pololetí škol. roku 2018/19

29.6. - 1.9.2019

HLAVNÍ PRÁZDNINY

2.9.2019

zahájení škol. roku 2019/20Květen:


3.5.2019

prevent. program "Doprava a zvládání rizik" (1. roč.)

3.5.2019

prevent. program "Co děláme, když jsme v úzkých" (4.B)

7.5.2019

Zdravá 5 (4.A + 4.B)

8.5.2019

exkurze ve firmě Honeywell Olomouc (8. roč.)

9.5.2019

školní výlet do Ostravy (4. roč.)

9.5.2019

prevent. program "Dobré vztahy, cesta k přátelství" (2. roč.)

10.5.2019

prevent. program "Co děláme, když jsme v úzkých" (7. roč.)

13.5.2019

prevent. program "Já a zodpovědnost" (3. roč.)

16.5.2019

prevent. program "Sexuálně rizikové chování" (8. roč.)

17.5.2019

prevent. program "Co děláme, když jsme v úzkých" (4.A)

17.5.2019

prevent. program "Dobré vztahy, cesta k přátelství" (5. roč.)

22.5.2019

prevent. program "Dobré vztahy, cesta k přátelství" (6. roč.)

27. - 30.5.2019

testování "Kvalita školy - Diagnostik" (3., 5., 7. a 9. roč.)

29.5.2019

Zdravá 5 (2. a 3. roč.)Duben:


1.4.2019

zápis do 1. ročníku

5.4.2019

naučný program Mám chytré tělo (3. - 9. roč.)

8.4.2019

prevent. program "Jsem nezávislý - nekouřím ", botanická zahrada Olomouc, bowling (7. roč.)

10.4.2019

TŘÍDNÍ SCHŮZKY (1. - 4. roč. v 15.30, 5. - 9. roč. v 16.00)

12. a 15.4.2019

Příjmací řízení (9. roč.)

16.4.2019

Příjmací řízení (5. roč.)

16.4.2019

Zdravá 5 (6., 7. a 9. roč.)

18.4.2019

velikonoční prázdniny

19.4.2019

Velký pátek - státní svátek

23.4.2019

fotografování tříd

30.4.2019

Zdravá 5 (1., 5. a 8. roč.)Březen:


8.3.2019

okresní kolo recitační soutěže v Přerově

10. - 15.3.2019

lyžařský kurz v Karlově

19.3.2019

film "Plasty v oceánu" (7. roč.)

19.3.2019

využití laserů v praxi - Olomouc (9. roč.)

20.3.2019

návštěva v MŠ

22.3.2019

školní kolo soutěže Matematický klokan

27.3.2019

prevent. program "Buď HIV negativní - chraň si svůj život" (9. roč.)

27.3.2019

výjezdní zasedání zaměstnanců školy ke Dni učitelůÚnor:


1.2.2019

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

6.2.2019

Konverzační soutěž v anglickém jazyce v Přerově

8.2.2019

projekt Veselé zoubky (1. roč.)

11.2.2019

prev. program Městské policie "Bezpečné chování" (2. roč.)

11.2.2019

prev. program Městské policie "Jízda na kole" (4. roč.)

12.2.2019

prev. program Městské policie "Situace na ulici" (6. roč.)

12.2.2019

prev. program Městské policie "Co vědět v 15 letech" (9. roč.)

18. - 24.2.2019

JARNÍ PRÁZDNINY

25.2.2019

školní kolo Recitační soutěže (II.st.)Leden:


9.1.2019

zahájení plaveckého výcviku (3. - 4. roč.)

11.1.2019

soutěž Psaní všemi 10 v Prostějově (II.st.)

15.1.2019

projekce filmu Jan Palach (8. - 9. roč.)

16.1.2019

TŘÍDNÍ SCHŮZKY (I. - IV., IX. tř. v 15.30, V.tř - odloženo, VI. - VIII. tř. v 16.00)

23.1.2019

uzavření klasifikace za 1. pololetí

25.1.2019

Veletrh fiktivních firem v Olomouci (8. - 9.roč.)

31.1.2019

vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí 2018/19

31.1.2019

filmové představení Králíček Petr (1. - 4. roč.)Prosinec:


5.12.2018

Mikulášský běh (5. - 9. roč.)

11.12.2018

kino "Kluci z hor" (6. - 9. roč.)

12.12.2018

program "Pod rudou hvězdou" + exkurze v ORNIS Přerov (7. roč.)

13.12.2018

výstava "Titanic" v Brně (4. roč.)

13.12.2018

program "Zastavení u betléma" v Olomouci (8. roč.)

18.12.2018

výlet do vánoční Olomouce (5. roč.)

19.12.2018

program "Kouzlo adventu" v Náměšti n. Hané (2. a 3. roč.)

20.12.2018

spání ve škole (5. roč.)

21.12.2018

kino "Strašidla" (1. - 5. roč.)

21.12.2018

třídní vánoční besídky

22.12.18 - 2.1.19

VÁNOČNÍ PRÁZDNINYListopad:


7.11.2018

TŘÍDNÍ SCHŮZKY (I. - IV. tř. v 15.30, V. - IX. tř. v 16.00)

19.11.2018

"Etiketa ve zkratce" - kino Metropol (zaměstnanci školy)

20.11.2018

setkání metodiků prevence v Přerově

21.11.2018

přehlídka škol SCHOLARIS v Olomouci (9. roč.)

22.11.2018

vánoční fotografování (1. - 5. roč.)

28.11.2018

"Jak uhlíř zkoumal svěrák" v Přerově (1. a 2. roč.)

29.11.2018

Služba potřebným skrz charitativní dílo (7. roč.)Říjen:


10.10.2018

soutěž Přírodovědný klokan (8. a 9. roč.)

11.10.2018

projekt "Hoši od Zborova" (6. roč.)

11.10.2018

přírodovědná exkurze na sv. Kopečku (8. roč.)

17.10.2018

projekt Český den s českými vlajkami

19.10.2018

"Den stromů" v Přerově (7. roč.)

22.10.2018

projekt "Staleté kořeny" (4. - 6. roč.)

23.10.2018

projekt "Staleté kořeny" (7. - 9. roč.)

27.10.2018

oslavy městyse ke 100. výročí založení republiky

28.10.2018

vzdělávací soutěž "Historie Brodku u Př."

29. a 30.10.2018

podzimní prázdniny

31.10.2018

sázení lípy před školou

od 31.10.2018

návštěva výstavy městyse ke 100. výročíZáří:


3.9.2018

zahájení výuky škol. roku 2018/19

4. - 6.9.2018

adaptační aktivity

7.9.2018

ukázky dravců SEIFEROS (1. - 9. roč.)

14.9.2018

fotografování (1. roč.)

19.9.2018

adaptační odpoledne (5. roč.)

27.9.2018

koncert Pavla Nováka (1. - 4. roč.)

27.9.2018

návštěva Úřadu práce v Přerově (9. roč.)Červenec, srpen:


1.7.-31.8.2018

hlavní prázdniny, úklid, rekonstrukce WC na II. st.Červen:


1.6.2018

Den dětí - třídní projekty

Průkaz mladého cyklisty v Olomouci (4. roč.)

4.-5.6.2018

školní výlet na Donbas (7. roč.)

7.-8.6.2018

školní výlet do Ostravy a spaní ve škole (9. roč.)

11.6.2018

školní výlet - lanové centrum Olomouc (1. a 2. roč.)

12.6.2018

Atletická olympiáda Mikroregionu Království v Tršicích (I.st.)

školní výlet do Luhačovic (8. roč.)

13.6.2018

návštěva zubaře (9. roč.)

14.6.2018

školní výlet - Laser aréna Olomouc (3. roč.)

školní výlet do Olomouce - Ololoď a Laser aréna (6. roč.)

18.6.2018

orientační běh na Sv. Kopečku (9. roč.)

19.6.2018

obhajoba absolventských prací (9. roč.)

slavnostní vyřazení IX. třídy na Úřadu městyse (9. roč.)

20.6.2018

plavecké závody v Majetíně (I. st.)

21.6.2018

zasedání pedagogické rady

22.6.2018

spaní ve škole (3. roč.)

23.6.2018

hody v Brodku u Př. - vystoupení žáků

26.6.2018

Den pro IX. třídu (9. roč.)

27.6.2018

vydání vysvědčení

28. a 29.6.2018

ředitelské volnoKvěten:


1.5.2018

státní svátek

3. - 8.5.2018

poznávací zájezd do Anglie

4.5.2018

preventivní program "Jsem NEzávislý, NEkouřím" (8. roč.)

9.5.2018

generálka školní akademie

10.5.2018

ŠKOLNÍ AKADEMIE I. a II.st. v 16.30, místní kino

14.5.2018

preventivní program "Dobré vztahy, cesta k přátelství" (2. roč.)

15.5.2018

preventivní program "Já a zodpovědnost" (3.B)

beseda v knihovně na téme Science fiction (5. roč.)

17.5.2018

výstava "85 let založení Meopty Přerov" (7. roč.)

18.5.2018

preventivní program "Sexuální výchova" (6. roč.)

výlet do Luhačovic (křesťanská výchova)

21.5.2018

návštěva zubaře (1. a 2. roč.)

22.5.2018

návštěva zubaře (3. roč.)

preventivní program "Pexeso" (1. roč.)

23.5.2018

návštěva zubaře (6. roč.)

preventivní program "Co děláme, když jsme v úzkých" (4. roč.)

24.5.2018

návštěva zubaře (4. a 5. roč.)

preventivní program "Já a zodpovědnost" (3.A)

25.5.2018

Průkaz mladého cyklisty v Olomouci (4. roč.)

preventivní program "Jíme zdravě, pestře, hravě" (7. roč.)

29.5.2018

návštěva zubaře (7. roč.)

31.5.2018

školní výlet do ZOO Lešná (4. a 5. roč.)

návštěva zubaře (8. roč.)Duben:


5.4.2018

program "Vodstvo ČR" v Pevnosti poznání v Olomouci (5. roč.)

6.4.2018

školní kolo Pythágoriády

10.4.2018

divadelní představení Cyrano z Bergeracu (6. - 9. roč.)

11.4.2018

preventivní pogram Jíme zdravě, pestře, hravě (5. roč.)

exkurze ve firmě Honeywell (8. roč.)

zasedání pedagogické rady

TŘÍDNÍ SCHŮZKY (I. - IV. tř. 15.30, V. - IX. tř. 16.00)

12.4.2018

příjmací zkoušky (9. roč.)

18.4.2018

úklid hřiště u sokolovny (II.st.)

20.4.2018

fotografování tříd

24.4.2018

ukázka kynologie (1. - 4. roč)

25.4.2018

ukázka kynologie (8. a 9. roč.)

ukázka kynologie (6. a 7. roč.)