Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


Aktivity školy
Školní rok 2010/2011
Škola

Časopis

Školní časopis

Časopis

Adopce na dálku

Škola

Omlouvání žáků

" Rozloučení s žáky 9. ročníku"

Poslední týden vyučování patřil jako obvykle deváťákům. Žáci ostatních tříd pro ně připravili soutěže, ve kterých si budoucí absolventi procvičili svou zručnost, trpělivost, přesnost i postřeh. Podle konečného pořadí si pak žáci vybírali odměnu (stříbrné řetízky a náramky), kterou sponzorovala Rada rodičů při ZŠ Brodek u Přerova.

Středa patřila slavnostnímu okamžiku – v obřadní síni Úřadu městyse Brodek u Přerova se s žáky rozloučil starosta a místostarosta obce.

A poté nastaly pro nejstarší žáky těžší chvilky – museli obhájit své absolventské práce, na kterých pracovali (nebo lépe řečeno měli pracovat) po celý školní rok. Témata i způsob zpracování byly různé, některé velmi překvapující svou vysokou, někdy bohužel i nízkou, úrovní. Všem žákům se podařilo práce obhájit a mohli dostat vysvědčení.

Poslední školní den, 24. červen 2011, jsme začali netradičně – na nádraží. Téměř celá třída po obvyklém zpoždění vlaku dorazila do Přerova a zúčastnila se animačního muzejního programu „Možná přijde i Mazánek aneb Skutečné posezení ve školních škamnách“. Přivítala nás „Splašená Sardel“ (průvodkyně hrající roli učitelky za 1. republiky) a žáci si mohli vyzkoušet, jaké to bylo, když ve školních lavicích seděli jejich pradědečci a prababičky.

Odměnou za jejich práci bylo vysvědčení z období 1. republiky, které si sami vyplnili. Poté dostali druhé vysvědčení hodnotící jejich práci ve školním roce 2010/2011. Určitě aspoň jedno z těchto vysvědčení udělalo rodičům radost.

Povinná školní docházka těmto žákům již skončila a v září je čekají jiné školy, jiní spolužáci a jiní učitelé. Přeji všem, aby se jim dobře dařilo v nové škole i celém dalším životě.

Za účastníky Mgr. Jitka NAVRÁTILOVÁ

bývalá třídní učitelka

Škola Škola Škola Škola
Škola Škola Škola
Škola Škola Škola Škola
Škola Škola Škola Škola
Škola Škola Škola
Škola

" Návštěva v Osvětimi"

V sobotu 26.března 2011 navštívili někteří žáci 8. a 9. ročníku bývalý koncentrační tábor Osvětim a jeho pobočný tábor Březinku. Zájezd proběhl ve spolupráci s CK Peřej tour Olomouc.

Za účastníky Mgr. Jitka NAVRÁTILOVÁ

Škola Škola Škola Škola
Škola Škola Škola Škola
Škola Škola Škola Škola
Škola Škola Škola Škola
Škola Škola Škola Škola
Škola

" Barevný týden"

Druhý týden v březnu byl na ZŠ v Brodku "barevný". Pondělí - bílé, úterý - zelené, středa - červené, čtvrtek - černý, pátek - modrý. Třídy 1. až 4. mezi sebou soutěžily, kdo bude ten den nejlépe oblečený v daných barvách. Každý den se všichni snažili být ti nejlepší a každý den byla jedna třída porotou vybrána, jako ta nej. Vše je poctivě zdokumentováno a vítězné týmy si můžete prohlédnout na fotografiích.

Za 1.stupeň napsala Mgr. Jana Francová

Škola Škola Škola Škola
Škola
Škola

Projekt „POZNEJ SVŮJ KRAJ“

Ráno 8.března 2011 mrzlo až praštělo, když se žáci 3. a 4.ročníku vypravili realizovat další etapu svého projektu „Poznej svůj kraj“- a to návštěvou našeho krajského města Olomouc. Je až s podivem, kolik historických památek toto město, které téměř všichni známe, ukrývá. Tentokrát ale naše návštěva města měla dva konkrétní úkoly. Prohlídka kašen od Merkurovy u Prioru, přes kašny a památky na Horním i Dolním náměstí.

Funkce průvodkyně se zodpovědně ujala paní učitelka Michaela Král Kilianová.

Prohlídka dále pokračovala přes Smetanovy sady, kde jsme navštívili expozice sbírkových skleníků- tropický, subtropický, kaktusový a palmový skleník. Žáci zde měli možnost seznámit se s rostlinami a několika živočichy, které jsou pro danou oblast typické. Přestože je město Olomouc pro nás velice blízké a známé město, takováto prohlídka byla pro děti zcela novým přínosem a zajímavým zážitkem.

Už teď se všichni těší na další pokračování projektu „Poznej svůj kraj“.

Irena Rojková, Michaela Král Kilianová

Tř.uč. Jana Francová

Škola Škola Škola
Škola

Další tvořeníčko v 1.B. Tentokrát v duchu Vánoc.

Dne 1.12. se kromě velké sněhové nadílky uskutečnilo další tvořeníčko v 1.B, ale tentokrát v duchu Vánoc. Rodiče a děti pracovali s keramickou hlínou a výsledkem je spousta krásných oveček, jako dekorace na zeď nebo vánoční stůl. Ovečky si ve škole vypálíme a ke konečné úpravě použijeme burel. Podívejte se, jak nám to šlo.

Tř.uč. Jana Francová

Škola Škola Škola Škola
Škola
Škola

Výlet do Náměště na Hané!

V předvánočním čase si třídy 1.A a 1.B udělali školní výlet do Náměště na Hané. Viděli jsme perfektně organizačně zvládnutou prohlídku zámku spolu s čertem a Mikulášem. Dále ji doplňovaly dobové scénky. Děti si mohly prohlédnout výrobky místní MŠ, nahlédnout pod ruce řemeslníků, ale dokonce si také mohly vyrobit barevný náramek. Počasí nám přálo, vše proběhlo v pořádku a my už se těším, kam vyrazíme příště.

P.uč. Francová a Kociánová

Škola Škola Škola


Recitační soutěž - školní kolo - I.stupeň

Dne 3.února 2011 proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže žáků 2.-5.ročníku.. Soutěžící se představili s krátkými a veselými básničkami a porota utvořená z pedagogického sboru prvního stupně měla velice obtížný úkol, a to rozhodnout, kdo patří k nejlepším recitátorům ve své kategorii.

Místo konání: ZŠ Brodek u Přerova


O pořadí soutěžících rozhodovala porota ve složení:

Mgr. Ilona Bařinová

Mgr. Dana Ředinová

Mgr. Michaela Král Kilianová

Mgr. Irena Rojková


Soutěžící- I. kategorie

2.třída

Anna Krautwurstová

Aneta Sedlaříková


3.třída

Jasmína Džubáková

Marie VystrčilováSoutěžící- II. kategorie

4.třída

Nicol Knoflíčková

Ondřej Brhlík

Veronika Krištofová


5.třída

Michal Horáček

Jiří Kubita

Lada Kouřilová

Jakub Špunar

Matěj Nesvadba

Vojtěch Habáň

Vilém Temlík


Škola

Porota následně rozhodla takto:


Nejlepší recitátoři v I. kategorii:

Anna Krautwurstová

Jasmína Džubáková

Aneta Sedlaříková


Nejlepší recitátoři v II. kategorii:

Ondřej Brhlík

Nicol Knoflíčková

Michal Horáček


Dva nejlepší recitátoři z každé kategorie budou vysláni na okresní kolo recitační soutěže do Přerova.

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme.


Za porotu Mgr. Irena RojkováVýsledky školního kola recitační soutěže

Dne 23. února 2011 proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže 3. a 4. kategorie s těmito výsledky:

Škola

3. kategorie (žáci 6. a 7. ročníku)

1. místo MATYÁŠ ZACHARA

2. místo DOMINIK HAVRAN

3. místo ŠARLOTA VOJÁČKOVÁŠkola

4. kategorie (žáci 8. a 9. ročníku)

1. místo GABRIELA ŠVÁROVÁ

2. místo JAROMÍR ODSTRČIL

3. místo MARCEL ŘEZNÍČEKŽáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě, budou naši školu reprezentovat v okresním kole v Přerově 18. března 2011.

Mgr. Jitka Navrátilová
ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRODEK U PŘEROVA

Majetínská 275, 751 03 Brodek u Přerova

zve rodiče a děti na

ZÁPIS

dětí do I. třídy,

Škola

který se bude konat v budově 1. stupně ZŠ,

dne 1. února 2011 od 12 do 16 hodin.


Vezměte s sebou:

• rodný list dítěte

• občanský průkaz

Děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky,
se musí dostavit k zápisu znovu!4.1. Zatmění Slunce


Škola

Dne 4. ledna 2011 se nám naskytla jedinečná možnost sledovat částečné zatmění Slunce.

Nejdříve se žáci seznámili s principem zatmění (Měsíc překrývá Slunce. Takže dojde k setmění a následnému ochlazení). Nelenili jsme a už od osmé hodiny jsme Slunce pozorovali, i když nám to kazila zvýšená oblačnost. Devátá třída se odebrala do míst skautské klubovny, kde vše pozorovali planetárním dalekohledem. Nakonec se zatměné Slunce mezi mraky alespoň sem tam objevilo a děti tuto mimořádnost s úžasem sledovaly a pořídily i nějaké fotografie, tak se podívejte…..

Milan Vráblík


Škola Škola Škola Škola


Návštěva Vlastivědného muzea v Olomouci (5.tř.)


Dnes 4.1.2011 navštívili páťáci plánovanou akci Pulvis sympahticus ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Téměř ve dvouhodinové činnosti zkoumali barokní receptury na odstranění lidských neduhů a trápení. V návaznosti na projektové vyučování o bylinkách si tady děti vyzkoušely i překlad z latiny dle slovníčků, vytvářely živé obrazy receptů na potíže a po prohlídce herbária si zhotovily stojánky technikou decoupage. Pokud nevíte, jakou bylinkou léčit záněty dutiny ústní, nachlazení, zažívací potíže a akutní průjem, nespavost, pěkné vlasy bez lupů, nebo chcete nápoj lásky, tak se zeptejte páťáka z Brodku u Přerova.

Na další pobytí ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, to bude o řemeslech, se už moc těšíme.

Prášek sympatie se totiž vždycky hodí, ne?

Mgr. Ilona Bařinová, tř.uč. 5.tř


10.12.2010 Mikulášský běh


Škola Škola Škola Škola
Škola


5.tř. návštěva Vlastivědného muzea v Olomouci


V předposledním týdnu před Vánocemi navštívil pátý ročník naší školy Vlastivědné muzeum v Olomouci, kde byl pro žáky připraven výukový program „ Jak se brání tereziánské brány “.

Děti se seznámili s bastionem, s termíny pevností, ostrostřelectvím a poznávaly tehdejší Olomouc. Mnohé zaujala střelba z pušky, práce ve skupině při poznávání osobností, doplňování správných pojmů pevnosti . Při zvukové ukázce boje si většina zacpávala uši .

Kreslení medaile za statečnost byla pak konečným poděkováním i pro průvodkyni Moniku. Na odchodnou jsme ji zpívali písničku o generálu Laudonovi. I když byl program náročný na kázeň a soustředění, zvládli jsme ho všichni na výbornou. Výlet umocnila i pochvala za chování ve vlaku a tramvaji.

Protože šlo vše tak dobře, zopakujeme si Vlastivědné muzeum ještě v lednu a březnu s programem alchymie a řemesla.

Mgr. Ilona Bařinová, tř.uč. 5.tř


Škola Škola Škola Škola


Interaktivní výuka – projekt IVOŠ


Na naší škole se snažíme na I. i na II. stupni vyučovat podle nejmodernějších trendů a tak jsme se před rokem zapojili do projektu IVOŠ (společný projekt Katedry technické a informančí výchovy PdF UP v Olomouci a 17 partnerských ZŠ Olomouckého kraje je zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění nových metod výuky s využitím mulitmediální techniky, efektivní využívání ICT při výuce všeobecně vzdělávácích a odborných předmětů na 2. stupni základních škol).

Díky tomuto projektu máme prozatím vybavenou interaktivní učebnu a po splnění všech podmínek projekt u bude interaktivní tabule přepsána do majetku školy.

Interaktivní výuka vyžaduje náročnější přípravu ze strany učitele, ale o to je pro žáky lákavější a pestřejší. Zeptejte se jich ostatně sami, rádi Vám to potvrdí.

(Celý projekt IVOŠ zde)

Milan Vráblík

Škola Škola Škola Škola


Vyjížďka na koních

Každoročně připravuje naše škola pro žáky 1. stupně vyjížďku na koních v Majetíně.

Jen v loňském roce byla tato, pro děti velmi přitažlivá akce, několikrát pro nevhodné počasí odložena. Zato letos nám to vyšlo.

Dne 14.října se vydala více než stovka dětí ke koním do Majetína, kde nás čekala majitelka sdružení KONÍK paní Kateřina Zaoralová se svými pomocníky.


Naše návštěva měla stanovený konkrétní program:

  1. seznámení s koněm a jeho popis
  2. péče o koně
  3. jídelníček, stravování, nemoci a jejich léčba
  4. popis a pojmenování pomůcek potřebných při péči o koně
  5. ukázka a prohlídka stájí
  6. ostatní zvířata ve stáji
  7. chování a bezpečnost žáků

Po teoretické přípravě a praktických ukázkách ti nejstatečnější žáci měli možnost se na koni s doprovodem projet, což byl pro žáky nezapomenutelný zážitek. Děti se také zapojily do úpravy výběhu, kde sbíraly kamínky, aby nedošlo ke zranění koní. Příjemné dopoledne bylo zakončeno opékáním buřtů na ohni.


Mgr. Irena Rojková


Škola Škola Škola Škola


Tvořeníčko

Dne 7.10. se uskutečnilo "tvořeníčko" ve třídě 1.B. Cílem bylo vytvořit dekoraci ve tvaru motýlka. Z papíru, korálků a chlupatého drátku - velmi jednoduše a rychle. Fantazie dospělých i dětí neměla hranice a každý motýlek byl jiný. Jestli jsou povedené, posuďte sami z našich fotografií.

Jana Francová, třídní 1.B

Škola Škola Škola Škola
Škola Škola Škola Škola
Škola Škola Škola


Pasování na čtenáře

Už dlouho se žáci 3. třídy těšili a připravovali na den, kdy budou pasováni na čtenáře. Pasování proběhlo 5.října 2010 v místní knihovně.

Žáci zde představili nejen sebe, ale hlavně svoji přinesenou knihu před ostatními dětmi a panem králem, který je po jejich příkladném čtení pasoval na čtenáře těmito slovy:

Milý Honzo, jménem královské výsosti tě uznáváme jako osobu vzdělanou, která umí číst a pasujeme tě tímto královským mečem na čtenáře našeho království.

Pasování bylo stvrzeno diplomem od akademického malíře a pěknou záložkou do knihy, kterou si žáci odnesli domů na památku.

Protože tato akce proběhla v „Týdnu knihoven“, dostaly děti možnost stát se čtenáři místní knihovny a nechat si udělat průkazku zdarma. Tuto možnost většina dětí využila.

Jak je vidět, čtení může být pro děti velice zábavné a přitažlivé.

Králem na dobu přechodnou se stala paní Věra Hrabalová

Irena Rojková - třídní učitelka


Škola Škola

Zahájení nového školního roku a přivítaní nových prvňáčků

Dne 1.9. 2010 proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku 2010/2011 a přivítání nových prvňáčků.

Žáky 2. - 9. ročníku přivítali třídní učitelé v jejich mateřských učebnách. Při úvodním setkání v předpokládaném trvání asi 60 minut, byli žáci seznámeni se základními informacemi o průběhu nového školního roku. Třídní učitelé jim objasnili průběh nového školního roku, jaké vyučovací předměty a v jakém rozsahu je v novém školním roce čekají a plánovaný postup přechodu k pravidelné školní docházce. Podle předpokladu žáky jako tradičně nejvíce zaujaly plánovaná volna a prázdniny.

Škola

Žáci nových prvních ročníků (třídy 1.A a 1.B) byli slavnostně přivítání v obřadní síni městyse Brodek u Přerova. K shromážděným žáčkům i doprovázejícím rodičům promluvil starosta obce p. Ing. Jan Beneš a ředitelka školy pi. Mgr. Jana Svobodníková. Oba řečníci v závěru svých proslovů popřáli novým žáčkům i rodičům hodně školních úspěchů a trpělivosti s osvojováním si nových znalostí, zkušeností a školních návyků.

Po přivítání v obřadní síni městyse následovalo ještě přivítání v sousední budově I. stupně základní školy třídními účitelkami. V 1.A se žákům a přitomným rodičům představila jako třídní učitelka pi. Mgr. Alena Kocianová a v 1.B pi. Mgr. Jana Francová. Obě dvě na závěr své úvodní řeči opět popřály novým žáčkům i rodičům hodně školních úspěchů a trpělivosti s osvojováním si nových znalostí, zkušeností a školních návyků. Současně se vyjádřily pro vzájemné pochopení práce učitele a rodičů a další dobrou spolupráci školy a rodičů.

Na závěr byly pro rodiče vydány pokyny k zabezpečení školní docházky dětí.


Škola Škola Škola Škola
Škola Škola Škola Škola

Žáci 1. ročníku ve školním roce 2010/2011

1.A
třídní učitelka
Mgr. Alena Kocianová

1.B
třídní učitelka
Mgr. Jana Francová

1. Buček Martin
1. Burjeta Kryštof
2. Bučková Michaela
2. Dohnalová Hana
3. Cetkovský Vítězslav
3. Horvát Aleš
4. Coufal Miroslav
4. Hlavinková Pavla
5. Hanzel Adam
5. Horák Robert
6. Krištofová Nikola
6. Karásek Petr
7. Majer Ladislav
7. Knoflíčková Jana
8. Malúš Jakub
8. Kocian Adam
9. Mrtvá Alena
9. Konopčíková Kateřina
10. Nesvadbová Tereza
10. Koutný Josef
11. Peterka Petr
11. Kudlička Ondřej
12. Piňosová Kateřina
12. Navrátil Jan
13. Zatloukal Martin
13. Nemrava Matěj
14. Výskalová Klára
14. Otčenášek Josef
15. Chytil Matyáš
15. Procházková Ema
16. Vilkus Adam
16. Sklenářová Miriam

17. Strapina Radek

18. Velš Michal

Pokyny pro rodiče k zahájení nového školního roku

Pokyny pro rodiče...
Potvrzování žákovských průkazů a dotazy

Slavnostní přivítání prvňáčků

Milí prvňáčci, vážení rodiče,

slavnostní zahájení školního roku 2010/2011 pro žáky prvních tříd se konalo ve středu 1. září 2010 v 8.00 hod (1. A) a v 8.15 hod. (1. B) hodin v budově úřadu městyse Brodek u Přerova, v obřadní síni. Poté byli noví žáčci přivítáni i v budově školy.

Čas shromáždění byl stanoven na 1.9. v 7.50 hodin před budovou OÚ.


Škola

Škola

Přesun 5. třídy

Výuka žáků pátého ročníku bude ve školním roce 2010/2011 probíhat na budově druhého stupně, na Majetínské ulici č. 275!

Důvodem přesunu jsou školní organizační změny a otevření dvou tříd prvního ročníku v novém školním roce (2010/2011) v objektu I. stupně Masarykovo nám. 91.

Žáci nového pátého ročníku se mohou těšit na krásně opravenou třídu, s novou podlahou, novými lavicemi a židlemi.

Rovněž naši noví žáčci budoucího prvního ročníku se mohou těšit na krásně vyzdobené a nově vybavené třídy.


Škola

Změny ve školní družině

Milí žáci!

Blíží se konec prázdnin a předpokládáme, že se většina z vás opět těší do školy.

Na žáky vyšších ročníků čekají nově vymalované učebny a pro naše nejmenší žactvo navštěvující školní družinu jsme připravili ve školní družíně malé překvapení. Nový veselý koberec a barevné skříňky pro ukládání hraček a dalšího vybavení školní družiny.