Škola

Telefonní kontakty:


Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna, kancelář
581 741 140
mob: 728 121 399


Škola

školní jídelna
581 741 352


Emailová pošta:

Škola

vedení školy zs.brodek@volny.cz

Škola

pedagogové
v záložce Napište nám


Odkazy:městys

městys
Brodek u Přerova

Ovoce do škol
Domů
Příspěvky
Škola

Časopis

Jídelníček a řád školní jídelny

Časopis

Školní časopis

Škola

Omlouvání žáků

TOPlist

Advent ve ŠD - 29.11.2019


V pátek jsme si zapálili první adventní svíčku na svém vlastnoručně vyrobeném věnci a tím u nás začal adventní čas. Adventní věnec je prvním poslem blížících se Vánoc. Čas adventu by měl být časem smíření, rozjímání a zamyšlení se nad uplynulým rokem. Proto všem přejeme klidný a krásný advent. Bc. Jana Bařinková


Škola Škola

Pasování prvňáčků na čtenáře - 22.11.2019


V pátek se odehrál v naší třídě velmi důležitý den. Proběhlo totiž slavnostní pasování všech dětí z první třídy na čtenáře. Za pomoci druhé třídy, paní učitelky a Rady rodičů, která dětem věnovala knihu a krásné kšiltovky se jménem a logem školy byl tento den velmi vydařený. Všechny děti dostaly také Slabikář a malou sladkost. Teď už jsme opravdu čtenáři. Ještě jednou bych chtěla poděkovat Radě rodičů za spolupráci a krásné dárky. Prvňáčkům popřát ať jim ve škole vše jde a baví je čtení jako doposud. Zapsala Mgr. Zuzana Tesařová


Škola Škola Škola Škola Škola
všechny fotografie z této akce v lepším rozlišení


Projekt "Příběhy bezpráví" a 30 let od Sametové revoluce - listopad 2019


17. listopadu jsme si připomínali 30 let od Sametové revoluce. Také ve škole jsme na tyto události vzpomínali, čemuž nasvědčovala nejen výzdoba na chodbě školy, ale i výuka v některých předmětech. Nadále chceme, aby si naši žáci vážili nabyté svobody a věděli podstatné události z naší historie. V rámci projektu "Příběhy bezpráví" na listopadové události z roku 1989 vzpomínala i paní ředitelka, která v té době pracovala pro stávkový výbor v Olomouci. Dále žáci 8. a 9. ročníku shlédli dokument "1989: Z deníku Ivany A." Některé třídy z II.st. také navštívily výstavu dobových fotografií J. Štreita v brodecké knihovně pod názvem "Jak jsme žili...". Pochvala patří Jakubu Čtvrtlíkovi z 8. ročníku, který ve své třídě vytvořil k tomuto výročí hezkou nástěnku. Mgr. Milan Vráblík


Škola Škola Škola Škola Škola

Změna ve školním řádě- 20.11.2019


Pedagogická rada (následně také Školská rada) schválila změny ve školním řádě - 4 červené odstavce.


Školní řád 2019/2020


Dinosauři ve ŠD - 20.11.2019


Minulý týden se na malou chvíli školní družina ocitla v pravěku. Povídali jsme si o dinosaurech a zkoumali jejich život. Děti přinesly na výstavku různé dinosauří tvory a poté jsme v pěkně ilustrované knížce vyhledávali, jak se který dinosaurus nazývá a čím se živí. Nechyběl ani dokumentární film o dinosauřím putování a na závěr si děti vybarvily Velociraptora.


Škola Škola Škola

Preventivní programy hrazené Radou rodičů 5.A, 6. a 9. roč (14.11.2019)


Ve čtvrtek dne 14.11.2019 proběhl ve třídě V.A v době konání 1. a 2. vyučovací hodiny "program primární prevence". Pro žáky byl vybrán program s názvem Táhneme za jeden provaz. Žáky pak čekala "dvouhodinovka" plná her a aktivit zaměřených především na spolupráci s neodmyslitelnou reflexí. Akce se žákům V.A líbila. třídní učitelka Mgr. Martina Chlandová


Momentky z preventivního programu Petra Halamy v 9. roč.:


Škola Škola Škola

Vychází nové číslo školního časopisu "ŠKODRB" - 11.11.2019


Školní časopis

Výuka rodilého mluvčího Davida Brewertona v AJ (6. - 9.roč.)- 11.11.2019


Novinkou letošního školního roku jsou pro všechny žáky 2.stupně v rámci výuky anglického jazyka hodiny s rodilým mluvčím. Tím je David Brewerton, původem z anglického Oxfordu, který naši školu navštěvuje každý měsíc a dává tak žákům možnost setkat se se skutečnou angličtinou tváří v tvář. Pro mnohé bylo setkání s Davidem vůbec první příležitostí, kdy mohli konečně naživo slyšet rodilého mluvčího. Z toho možná plyne jistý ostych mluvit v cizím jazyce, který v sobě někteří mají, ale my doufáme, že tyto prvotní rozpaky z našich žáků brzy opadnou a v průběhu tohoto školního roku se do společných aktivit a rozhovorů zapojí nakonec všichni! Mgr. Martina Kovaříková a Mgr. Lucie Vaughn


Škola Škola Škola Škola

Exkurze ve firmě Honeywell Aerospace (8. roč.)- 7.11.2019


7. listopadu 2019 navštívila 8. třída pod vedením paní učitelky Polejové a pana učitela Vráblíka výrobní podnik Honeywell Aerospace v Hlubočkách - Mariánském údolí. Firma Honeywell Aerospace, která je součástí nadnárodní společnosti sídlící ve městě Phoenix v Arizoně v USA, navrhuje, vyrábí a obrábí části motorů letadel. Jejich výrobky používají přední výrobci dopravních, nákladních a vojenských letadel. Při příjezdu do Honeywellu jsme dostali návštěvnické karty a ochranné brýle, následně jsme byli proškoleni o bezpečnosti. Už od vstupu do budovy jsme museli mít vypnuté telefony, protože se motory dodávají i do armády. Po proškolení jsme mohli vstoupit do výrobní haly. Dozvěděli jsme se, z čeho a jak se skládá motor letadel. Viděli jsme, jak se svařuje, čistí a lisuje plech, jak se obrábí výlisky a mnoho dalšího. Ke konci exkurze jsme měli interaktivní shrnutí a malou soutěž o ceny. Exkurze se nám moc líbila, byla hodně zajímavá a naučná. Za 8. třídu: Jakub Čtvrtlík a Tereza Seidlová


Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola

Fyzika v kuchyni (7. roč.)- 4.11.2019


Žáci sedmé třídy se zúčastnili přednášky Kulinářská fyzika pod vedením RNDr. Renaty Holubové, CSc. Dozvěděli se, jak pomocí studia obecné fyziky a vědeckých experimentů (některé jsme si i vyzkoušeli) lze odpovědět na mnohé otázky týkající se vaření. Na jakém fyzikálním principu pracují moderní přístroje v kuchyni. Jak určit stáří vejce. Jak uvařit párky, aby nepopraskaly atd. žáci 7. ročníku


Škola Škola Škola Škola Škola

Informace k lyžařskému kurzu 1. - 6.3.2020


Škola

STÁVKA - 6.11.2019


Z důvodu nezaručení platových tarifů pedagogů vstupuje naše škola ve středu 6.11.2019 do celodenní stávky!!!


Škola bude pro tento den uzavřena!!!


Třídní schůzky proběhnou v náhradním termínu.


Školní obědy jsou pro tento den zrušeny.


Rodičům se omlouváme za vzniklé potíže.


Stávkový výbor školy


Škola

Dopis rodičům
Důvod stávky


Anglicko-české divadlo "Last Wish" (6. - 9. roč.)- 5.11.2019


Dne 5.11.2019 se někteří žáci 6.-9.ročníku vypravili do Přerova na činoherní anglicko-české divadelní představení s názvem Last Wish (Poslední přání). I přes poněkud pesimisticky znějící název se však nejednalo o žádný smutný příběh. Hra byla inspirována vyprávěním Jana Wericha „Král měl tři syny“. V této divadelní hře je ono poslední přání pana Kinga poněkud prazvláštní – touží po svých starých ztracených sandálech. Pokud mu některý z jeho tří potomků dokáže toto přání splnit, pak bude dle slibu starého otce obdarován výherním loterijním lístkem. Jestli byl v tomto pátrání někdo úspěšný, jak s případným jměním naložil a k jakému životnímu moudru nakonec došel, se už musíte zeptat svých vlastních dětí! Mgr. Martina Kovaříková


Škola Škola Škola Škola Škola

První dva měsíce v první třídě - 5.11.2019


Jsou to již dva měsíce, co se z malých vyděšených očí plných obav staly oči prvňáčka. Děti se každým dnem stávají jistějšími a jistějšími. Každý den se učí něco nového. Milují hry, tanec, zpěv, ale i matematiku a český jazyk. Zvládnou již přečíst jednoduchá slova, umí napsat první slabiky. Do písanky píšeme již jako velcí školáci perem. Začátky jsou vždy těžké, ale musím děti strašně pochválit za jejich nadšení a touhu po poznání. Doufám a věřím, že budeme dál tak lehce, zábavně a s úsměvem proplouvat první třídou. Paní učitelka Mgr. Zuzana Tesařová


Škola Škola Škola Škola Škola

Halloween v hodinách AJ - 31.10.2019


Datum 31.října je v anglicky mluvících zemích neodmyslitelně spojeno se svátkem zvaným Halloween. Skoro všechny děti tento zahraniční svátek moc dobře znají - a to především díky až mnohdy velmi strašidelným dekoracím a maskám, které mohou během podzimu často vidět v různých obchodech. Jaký je ale pravý význam tohoto dne, proč a jak se slaví, to se žáci dozvěděli právě v hodině angličtiny. Cílem našich radovánek bylo naučit se či si připomenout a zopakovat halloweenskou slovní zásobu, poslechnout si písničky a podívat se na videa, zjistit, co vlastně znamená zvolání "trick or treat!", vyplnit zábavné pracovní listy, vyrobit si masky či si zasoutěžit v různých nezvyklých disciplínách. Nakonec za svou snahu byli odměněni drobnou sladkostí, která měla dosti neobvyklou podobu! Mgr. Martina Kovaříková


Škola Škola Škola Škola
všechny fotografie z této akce v lepším rozlišení


Haloween ve VV (9. roč.) - 31.10.2019


Škola Škola

Chromatografie v hodině přírodopisu - 25.10.2019


V poslední říjnové hodině přírodopisu jsme s žáky 9. ročníku vyzkoušeli jednoduchý pokus separace barviv ze zelených rostlin. Žákům se pokus podařil a těší se na další. Mgr. Milan Vráblík


Škola Škola Škola Škola Škola

Matematická gramotnost - 23.10.2019


O tom, že převody jednotek hmotnosti je možné procvičit i jinou než tradiční formou, se přesvědčili žáci 5. ročníku v hodině matematiky. Nejprve si vyzkoušeli odhadnout, kolik mohou vážit všechny věci připravené na túru. Poté ve skupinkách vážili na digitálních vahách, počítali celkovou hmotnost všech předmětů a nakonec se v rámci skupiny shodli na vyřazení těch předmětů, které jsou podle jejich mínění postradatelné. Žáci si tak prohloubili nejen své matematické dovednosti, ale i schopnost pracovat v týmu. Mgr. Pavla Polejová


Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola

Klub karetních a deskových her - 23.10.2019


Úterní odpoledne jsou na naší škole věnována všem milovníkům karetních a deskových her. Během měsíce října se návštěvníci kroužku naučili hrát karetní hru Uno a Autobus, zdokonalili se ve hře Dostihy a sázky a svůj důvtip a logické myšlení si ověřili při hrách Ubongo a Jenga. I přestože všichni při hře myslí především na výhru, tak je naším mottem: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a co nejvíc si to užít! Mgr. Pavla Polejová


Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola

Přírodovědný klokan - 21.11.2019


Soutěž "Přírodovědný klokan" je určená pro žáky 8. a 9. ročníku. Otázky z této soutěže jsou kladeny napříč předměty M, F , Př a Z. Z devíti soutěžících se nejlépe umístili:

1. místo Josef Školoud (8. ročník)

2. místo: Jaroslav Kršek (8. ročník)

3. místo: Patrik Radvák (8. ročník)

Žáci byli pochváleni a odměnněni drobnými cenami. Mgr. Milan Vráblík


Škola Škola Škola

Den stromů v Přerově - 21.11.2019


20. říjen slavíme od roku 2000 jako obnovený svátek stromů. Proto jsme v pondělí 21.října navštívili tradiční akci ke Dni stromů v přerovském parku Michalov. Od 9 do 12 hodin jsme s dětmi z 5.B. absolvovali stezku parkem, kde na nás čekaly různá stanoviště s úkoly. Namáhali jsme hlavu i tělo - poznávali jsme šišky jehličnanů, různé plody a semena, nalézali ve větách názvy stromů. Ale také třeba prošli stezkou z listí, určili, co se schovává v hmatových pytlících a která zvířátka bydlí ve které části stromu. Získávali jsme písmena a složili z nich jména stromů anebo našli v okolí dvojníka pro konkrétní list nebo plod. Až jsme odcházeli, dostali jsme hezkou odměnu, o kterou se postaralo město Přerov. Slunečné počasí nám přálo, takže jsme si den pořádně užili. Mgr Lucie Vaughn, tř. učitelka 5.B.


Škola Škola Škola Škola Škola

Náš badatelský kroužek- 17.10.2019


Dnes jsme vyráběli pektinové housenky. Expertimentem jsme si ukázali, jak se dá směs pektinu změnit z rozpuštěné látky na gel. Pokus se dětem velmi líbil a domů si odnášely zelené červíky. Bc. J. Bařinková


Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola ŠkolaDALŠÍ PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOLNÍHO ROKU 2019-2020
+ další fotografie z minulých školních let
Škola