Škola

Telefonní kontakty:


Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna, kancelář
581 741 140
mob: 728 121 399


Škola

školní jídelna
581 741 352


Emailová pošta:

Škola

vedení školy zs.brodek@volny.cz

Škola

pedagogové
v záložce Napište nám


Odkazy:městys

městys
Brodek u Přerova

Ovoce do škol
Domů
Příspěvky
Škola

Časopis

Školní časopis

Časopis

Adopce na dálku

Časopis

Jídelníček a řád školní jídelny

Škola

Omlouvání žáků

TOPlist

Náš badatelský kroužek- 17.10.2019


Dnes jsme vyráběli pektinové housenky. Expertimentem jsme si ukázali, jak se dá směs pektinu změnit z rozpuštěné látky na gel. Pokus se dětem velmi líbil a domů si odnášely zelené červíky. Bc. J. Bařinková


Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola

Nerostné bohatství v přírodovědě (5. roč.) - 18.9.2019


Abychom si zpestřili výuku Přírodovědy, dostaly děti za úkol přinést ukázky neživých přírodnin ze svého domova a okolí. A tak jsme si mohli prohlédnout běžné úlomky hornin a nerostů, ale také okrasné předměty a šperky. Někteří žáci přinesli také kousky stavebních materiálů a podělili se se spolužáky s postřehy z rekonstrukce a stavby domu. Mgr. M. Vráblík


Škola Škola Škola Škola Škola

Pravěk v Přerově (4. roč.) - 18.9.2019


Letos se čtvrťáci učí poprvé dějiny naší země a samozřejmě se učí i o pravěku. Proto jsme se ve středu 18. září vypravili do Muzea J.A. Komenského v Přerově, kde nás čekala zážitková prohlídka expozice pravěku. Děti si prožily tmu v jeskyni, podívaly se na nálezy z doby kamenné a mimo jiné si vyzkoušely práci archeologů. Cesta vlakem zpátky byla také prima. Zapsala Mgr. Alena Kocianová, foto Bc. Díma Zbořilová.


Škola Škola Škola Škola
Škola Škola Škola

Kroužek folklórního souboru Spolek Majetínek


Spolek Majetínek nabízí žákům 2. st. kurz lidového tance. Výuka bude probíhat od října každé úterý v 17 hod v ZŠ Majetín.

Kurz povede Barbora Koubková.

V případě zájmu pište na email: janikova-miroslava@seznam.cz


Škola

Kroužek Rope Skipping na naší škole


Zájmový kroužek Rope skipping (skákání přes švihadlo) nabízí malým skokanům základní gymnastické dovednosti a komplexní rychlostní, vytrvalostní, koordinační a silové cvičení spojené s citem pro rytmus. Skokani postupně získají také porozumění pro týmovou spolupráci a komunikaci.

Obsahem Rope skippingových lekcí je učení se individuálním tempem a dle aktuálních dovedností novým pohybovým dovednostem s různě dlouhými trikovými švihadly. Podle získaných schopností a dovedností se skokani zapojí do týmové celostátní soutěže základních škol Czech Jump Rope School League.

Kroužek probíhá v úterý v tělocvičně ZŠ v době 18.00 – 19.00.

V případě zájmu navštěvovat tento kroužek pište na email: janastefan@seznam.cz.


Škola

Adaptační program (5.A) - 18.9.2019


Ve středu dne 18.9.2019 se uskutečnil "ADAPŤÁK" třídy 5.A, který probíhal za účelem stmelení kolektivu třídy. Žáci ve skupinkách vypracovali pravidla třídy, která budou ve škole dodržovat, probíhaly aktivity jako například beze slov vytvořit čtverec, kruh, trojúhelník či vytvořit kruh poslepu. Do aktivit se zapojila i třídní paní učitelka. Děkujeme tímto školní psycholožce Mgr. Lence Krejčí za pořízení krásných fotografií, které zachycují program vydařeného odpoledne. Mgr. Martina Chlandová, třídní učitelka


Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola

Adaptační program (8. roč.) - 10.9.2019


V úterý 10.9. proběhl v 8. ročníku adaptační program zaměřený na stmelení kolektivu. Během tohoto programu se žáci domluvili na pravidlech, která budou pro zachování příjemné třídní atmosféry dodržovat, vyzkoušeli si, jak společně umí komunikovat beze slov nebo poslepu. Všichni se do aktivit zapojili s nadšením a poznali se tak i po jiných stránkách. Mgr. Pavla Polejová


Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola

První týden našich prvňáčků (1. roč.)- 6.9.2019


Škola Škola Škola Škola Škola Škola

První školní den našich prvňáčků (1. roč.)- 2.9.2019


Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola
Děkujeme panu J. Teimerovi za souhlas ke zveřejnění jeho fotografií.
všechny fotografie z této akce v lepším rozlišení


Rozvrhy jednotlivých tříd pro školní rok 2019/2020


Rozvrh I. třídy

Rozvrh II. třídy

Rozvrh III. třídy

Rozvrh IV. třídy

Rozvrh V.A třídy

Rozvrh V.B třídy

Rozvrh VI. třídy

Rozvrh VII. třídy

Rozvrh VIII. třídy

Rozvrh IX. třídyPokyny pro rodiče na začátek školního roku 2019/2020


Pokyny pro rodiče všech tříd

Slavnostní zahájení - 1.ročník

Co má umět budoucí žáček 1. ročníku?

Dasatero budoucího školáka


Seznamy školních pomůcek pro školní rok 2019/2020


Soubory ve formátu PDF:


Pomůcky pro 1. ročník

Pomůcky pro 2. ročník

Pomůcky pro 3. ročník

Pomůcky pro 4. ročník

Pomůcky pro 5. ročník

Pomůcky pro 6. ročník

Pomůcky pro 7. ročník

Pomůcky pro 8. ročník

Pomůcky pro 9. ročník


Soubory ve formátu DOC:


Pomůcky pro 1. ročník

Pomůcky pro 2. ročník

Pomůcky pro 3. ročník

Pomůcky pro 4. ročník

Pomůcky pro 5. ročník

Pomůcky pro 6. ročník

Pomůcky pro 7. ročník

Pomůcky pro 8. ročník

Pomůcky pro 9. ročník


Přihláška do nepovinného předmětu Křesťanská výchova - 2019/2020


Přihláška

Průvodní dopis

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOLNÍHO ROKU 2019-2020
+ další fotografie z minulých školních let

Škola