Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


Domů
Plán školních akcí
Škola

Časopis

Školní časopis

Časopis

Adopce na dálku

Škola

Omlouvání žáků

Plán akcí na školní rok 2017/2018 a přehled významných dnů


Škola

Září
Rozhlasová relace
Jezdecký den I. stupeň
Srdíčkový den
Seiferos
8.9. Mezinárodní den gramotnosti
28.9. státní svátek (sv. Václav)
Sběr papíru ŠD
Cyklistická vyjížďka – obecní úřad
Fotografování I. třída
Koncert Abraka muzikaŠkola  

Říjen
Návštěva P- centra
4. – 10. 10. Mezinárodní týden vesmíru
5.10. Světový den učitelů
10.10. Světový den duševního zdraví
9. tř. – exkurze Úřad práce Přerov
16.10. Světový den výživy
24.10. Den Spojených národů
Lampiónový průvod
28.10. vznik samostatného československého státu (podzimní prázdniny)
Besedy v knihovně – tematické k jednotlivým autorům (paní Hrabalová)Škola

Listopad
Školení žáků 1. pomoci – 2. – 5. ročník, 8. ročník
Burza práce
Film - I. st.
16.11. Mezinárodní den tolerance
17.11. státní svátek
Vystoupení v DPS
Pěvecká soutěž
Exkurze Scholaris
20.11. Světový den dětí (různí se )
Požární poplachŠkola   

Prosinec
1. prosince – Světový den boje proti AIDS
Ochotnické představení (Mikuláš)
Mikulášský běh
Výstava v MŠ
Akademie II. stupně (kino)
Keramická výstava a výstava výtvarných prací
10.12. Den lidských práv
vánoční prázdniny

Škola

Leden
1.1. Den obnovy samostatného státu
Lyžařský výcvik Horní Bečva
Třídní schůzky, 15.30 - I.st., 16.00 - II.st.
První plavecký výcvik 3. a 4.roč.
Pedagogická rada (uzavření známek)
Pythagoriáda
Talentové zkoušky žáků na umělecké střední školy
Burza práce Přerov, Olomouc


Škola

Únor
12.00 - 16.00 zápis dětí do 1. ročníku
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Beseda o přírodě (hajný – I. stupeň)
Návštěva Sluňákova
Zápis žáků do 1. třídy
Návštěva předškoláků ve škole
Představení žáků školy pro MŠ
21.2. Mezinárodní den mateřského jazyka
Zeměpisná olympiáda
Barevný den – I. stupeň
Škola

Březen
Laťka – skok do výšky
Recitační soutěž – školní kolo
Beseda gynekolog
Sluňákov
P – centrum 9. tř.
Školení 1. pomoci
Matematický klokan
Okresní kolo recitační soutěže
PROJEKT VELIKONOCE – I. st.
Velikonoční běh
Akademie I. stupně
Keramická výstava a výstava výtvarných prací
22.3. Světový den vody
28.3. Den učitelůŠkola

5.4.2018

program "Vodstvo ČR" v Pevnosti poznání v Olomouci (5. roč.)

6.4.2018

školní kolo Pythágoriády

10.4.2018

divadelní představení Cyrano z Bergeracu (6. - 9. roč.)

11.4.2018

preventivní pogram Jíme zdravě, pestře, hravě (5. roč.)

11.4.2018

exkurze ve firmě Honeywell (8. roč.)

11.4.2018

zasedání pedagogické rady

11.4.2018

TŘÍDNÍ SCHŮZKY (I. - IV. tř. 15.30, V. - IX. tř. 16.00)

12.4.2018

příjmací zkoušky (9. roč.)

18.4.2018

úklid hřiště u sokolovny (II.st.)

20.4.2018

fotografování tříd

24.4.2018

ukázka kynologie (1. - 4. roč)

25.4.2018

ukázka kynologie (8. a 9. roč.)

25.4.2018

ukázka kynologie (6. a 7. roč.)Duben
P – centrum 8.tř.
Školení BOZP + PO
Sluňákov
Dopravní soutěž
Přijímací zkoušky žáků na střední školy
7.4. Světový den zdraví
23.4. Světový den knihy a vydavatelských práv
Ekologická soutěž
22.3. Den Země
Olympiáda v jazyce českém
Čarodějnická škola – I.stupeňŠkola

Květen
1.5. výročí vstupu ČR do EU
3.5. Světový den tisku
8.5. Den osvobození od fašismu
15.5. Mezinárodní den rodiny
Den matek
31.5. Světový den bez tabákuŠkola

Červen
Koncert – I. a II. stupeň
1.6. MDD
5.6. Světový den životního prostředí
26.6. Světový den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s lidmi
Celoškolní akce pro žáky 9. tříd
Obhajoby absolventských prací
Školní výlety
Rozloučení s žáky IX. třídy na OÚŠkola

Červenec
Prázdniny
5.7. státní svátek
6.7. státní svátek
Údržbové a budovací práce ve škole

Škola

Srpen
Prázdniny
Údržbové a budovací práce ve škole
Opravné zkoušky propadlíků
Zahájení přípravy nového školního rokuDále projekty, které jsou součástí ŠVP.