Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


Rodiče
Sdružení rodičů
Škola

Časopis

Školní časopis

Časopis

Adopce na dálku

Škola

Omlouvání žáků

Sdružení rodičů při ZŠ Brodek u Přerova


Na naší škole funguje občanské sdružení rodičů – Radu rodičů a přátel školy.


Občanské sdružení Rada rodičů při ZŠ Brodek u Přerova vypomáhá škole různými způsoby. Pomáhá například organizovat školní akce, z nichž nejvýznamnější je Společenský večer Rady rodičů. Ten je pořádán každoročně v březnu a dochází na něm k pasování absolventů školy.


Rada rodičů přispívá dále dětem a škole např. na dopravu (plavecký výcvik, preventivní projekty a školní výlety), podporuje školní projekty a některá kulturní představení, přispívá na dárky pro děti, školní pomůcky, dárky pro žáky 9. třídy (řetízky, náramky na památku) apod.


Roční příspěvek na žáka pro Radu rodičů činí 300 Kč. Pokud má rodina na škole více dětí, platí příspěvek pouze nejstarší sourozenec. Musíme upozornit, že na jiných školách je poplatek mnohem vyšší např. 400 – 500,- Kč a platí všechny děti bez rozdílu.


Členové Rady rodičů – sdružení rodičů při ZŠ Brodek u Přerova ve školním roce 2017/18


1. Člen - Denisa Menšíková - předsedkyně

2. Člen - Hana Komínková

3. Člen - Jana Zimáčková


Ve školním roce 2017/2018 se členové Rady rodičů dohodli, že se zasedání Rady rodičů bude konat každého 1/4 roku, vždy v termínu třídních schůzek.


Školní rok 2017/2018


Na co Rada rodičů a přátel školy přispěla? Počet kusů (cena za 1 ks) Cena vč. DPH

1. vstupné do kina (1. - 9.roč.)- 22.12.2017

206 x 30 Kč 6 180 Kč

2. kokardy na ples

- 1 468 Kč

3. balonky, konfety na ples

- 868 Kč

4. preventivní program "Buď HIV negativní, chraň si svůj život" (9.roč.) - 13.3.2018

983 Kč / tř. 983 Kč

5. doprava Průkaz mladého cyklisty (4.roč.) - 20.3.2018

2 000 Kč / tř. 2 000 Kč

6. doprava na divadelní představení Cyrano z Bergeracu (6. - 9. roč.) - 10.4.2018

1135 Kč / tř. 4 540 Kč

7. preventivní program "Jíme zdravě, pestře, hravě" (5.roč.) - 11.4.2018

769 Kč / tř. 769 Kč

Školní rok 2016/2017


Na co Rada rodičů přispěla? Počet kusů (cena za 1 ks) Cena vč. DPH

1. příspěvek na dopravu na plavecký výcvik 19.9 - 28.11.2016 (3. a 4.roč.)

- 12 900 Kč

2. preventivní programy pro 1. - 5. roč. P-Centrum - listopad 2016

6 x 1 000 Kč 6 000 Kč

3. přednáška Hazard kolem nás pro 8. a 9. roč. - 5.1.2017

2 x 500 Kč 1 000 Kč

4. preventivní program pro 6. a 7.roč. - Dobré vztahy, cesta k přátelství - 16.2.2017

2 x 600 Kču 1 200 Kč

5. výtvarné potřeby (1. - 9.roč.)

25 kč / žák 5 150 Kč

6. řetízky a náramky pro loučení s IX. třídou - 29.6.2017

různě 6 138 Kč

7. preventivní program "I. pomoc zážitkem" (1. - 9.roč.) - 26. a 27.6.2017

paušál 8 000 Kč