Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


Rodiče
Sdružení rodičů
Škola

Časopis

Školní časopis

Časopis

Adopce na dálku

Škola

Omlouvání žáků

Rada rodičů a přátel školy při ZŠ Brodek u Přerova


Na naší škole funguje občanský spolek tvořený rodiči – Radu rodičů a přátel školy. Členové tohoto spolku vykonávají funkci zcela zdarma a ve svém volném čase.


Rada rodičů a přátel školy při ZŠ Brodek u Přerova vypomáhá škole různými způsoby. Pomáhá například organizovat školní akce, z nichž nejvýznamnější je Společenský večer Rady rodičů a přátel školy. Ten je pořádán každoročně v březnu a dochází na něm k pasování absolventů školy.


Rada rodičů a přátel školy přispívá dále dětem a škole např. na dopravu (školní výlety a akce, plavecký výcvik, škola v přírodě a lyžařský výcvik), podporuje školní projekty, preventivní programy a některá kulturní představení, přispívá na dárky pro děti, školní pomůcky, dárky pro žáky 9. třídy (řetízky, náramky na památku) apod.


Školní rok 2018/2019


Ve školním roce 2018/2019 činí roční příspěvek na Radu rodičů a přátel školy 350 Kč na každého žáka. Platí maximálně 2 sourozenci.


V tomto školním roce se zasedání Rady rodičů a přátel školy bude konat každého 1/4 roku, vždy v termínu třídních schůzek.Členové Rady rodičů a přátel školy při ZŠ Brodek u Přerova:


1. člen: Jančíková Stanislava

2. člen: Komínková Hana

3. člen: Krejčířová Xénie

4. člen: Menšíková Denisa

5. člen: Pavlíková Martina

6. člen: Polej Jaroslav

7. člen: Zavadil Tomáš


email: radarodicu.zsbrodek@seznam.cz


Stanovy Rady rodičů a přátel školy

Žádost ZŠ - Rada rodičů 2018-19


Na co Rada rodičů a přátel školy přispěla? Počet kusů (cena za 1 ks) Cena vč. DPH

1. výukové ekologické materiály "Třídíme odpad" (1. - 9. roč.) - 15.10.2018

2 x 2034,50 Kč 4 069 Kč

2. programy "Staleté kořeny" (4. - 9. roč.) - 26.10.2018

6 x 600 Kč + doprava 203 Kč 3 803 Kč

3. doprava a vstupné (2. a 3. roč.)- 21.12.2018

1 997 Kč/tř. 3 994 Kč

4. část dopravy na plavecký výcvik (3. a 4. roč.)- 4.4.2019

- 5 808Kč

5. část dopravy na lyžařský výcvik (6., 7. a 8. roč.)- 4.4.2019

- 4 653 Kč

6. drobné odměny pro žáky (1. - 9. roč.)- 10.4.2019

- 3 632 Kč


Školní rok 2017/2018


Na co Rada rodičů a přátel školy přispěla? Počet kusů (cena za 1 ks) Cena vč. DPH

1. vstupné do kina (1. - 9.roč.)- 22.12.2017

206 x 30 Kč 6 180 Kč

2. kokardy na ples

- 1 468 Kč

3. balonky, konfety na ples

- 868 Kč

4. preventivní program "Buď HIV negativní, chraň si svůj život" (9.roč.) - 13.3.2018

983 Kč / tř. 983 Kč

5. DOPRAVA Průkaz mladého cyklisty (4.roč.) - 20.3.2018

2 000 Kč / tř. 2 000 Kč

6. DOPRAVA na divadelní představení Cyrano z Bergeracu (6. - 9. roč.) - 10.4.2018

1135 Kč / tř. 4 540 Kč

7. preventivní program "Jíme zdravě, pestře, hravě" (5.roč.) - 11.4.2018

769 Kč / tř. 769 Kč

8. odměny pro žáky, cukrovinky, drobný materiál - 30.4.2018

2 43,6 Kč / tř. 2 436 Kč

9. Červený kříž a kynologické ukázky (1.-9.roč.)- 24.-26.4.2018

40 Kč / žák 7 480 Kč

10. preventivní programy Kappa - Help (1.-4., 6.roč.) - 14.-24.5.2018

1 200 Kč / tř. 7 200 Kč

11. preventivní program "Jíme zdravě, pestře, hravě" (7. roč.) 25.5.2018

665 Kč / tř. 665 Kč

11. příspěvek na výtvarné a kancelářské potřeby do třídy (1.-9.roč.) 4.6.2018

30 Kč / žák 6 189 Kč Kč

12. plastové kontejnery na recyklaci do tříd (1.-9.roč.) 11.6.2018

1 066 Kč / tř. 10 660 Kč

13. DOPRAVA na školní výlety (1.-3.roč.)

2 000 Kč / tř. 5 173 Kč

14. DOPRAVA na školní výlety (5.roč.)

2 000 Kč / tř. 2 000 Kč

15. DOPRAVA na školní výlety - doplatek (6.-9.roč.)

3 441 Kč

16. řetízky pro 9. roč.

cca 490 Kč / ks 10 834 Kč


Školní rok 2016/2017


Na co Rada rodičů přispěla? Počet kusů (cena za 1 ks) Cena vč. DPH

1. příspěvek na dopravu na plavecký výcvik 19.9 - 28.11.2016 (3. a 4.roč.)

- 12 900 Kč

2. preventivní programy pro 1. - 5. roč. P-Centrum - listopad 2016

6 x 1 000 Kč 6 000 Kč

3. přednáška Hazard kolem nás pro 8. a 9. roč. - 5.1.2017

2 x 500 Kč 1 000 Kč

4. preventivní program pro 6. a 7.roč. - Dobré vztahy, cesta k přátelství - 16.2.2017

2 x 600 Kču 1 200 Kč

5. výtvarné potřeby (1. - 9.roč.)

25 kč / žák 5 150 Kč

6. řetízky a náramky pro loučení s IX. třídou - 29.6.2017

různě 6 138 Kč

7. preventivní program "I. pomoc zážitkem" (1. - 9.roč.) - 26. a 27.6.2017

paušál 8 000 Kč